SzPk-00007-16-05 4 08 3 /1 /M-02
Szervo- és vezérléstechnika gyakorlati alkalmazása

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL

A programkövetelmény modul azonosítója
A programkövetelmény modul megnevezése
A programkövetelmény modul érvényessége

1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul „Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)

A modul „Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?


Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)

A modul „Távoktatás” képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)

2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája