Azonosító szám: SzPk-00081-15-03 0 03 3
Érvényesség kezdete: 2015-05-21
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Aikidó oktató
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Aikidó oktató
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
-
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Legalább négy év aikidó foglalkozáson való igazolt részvétel, vagy aikidó mozgásformák önálló alkalmazásának bemutatása felvételi eljárás keretében.
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: A nemzetközi Aikikai alapítvány által kiadott, minimum 2. dan fokozat (fekete öv), az 2. dan fokozatról szóló tanúsítvány bemutatása.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzést sikeresen befejező résztvevők aikido oktatóként tudnak munkát vállalni. Oktatói munkájuk során gyermek és felnőtt csoportokat vezethetnek, az ott gyakorló tagokkal megismertetik a japán eredetű aikidó harcművészetet, és ezen mozgásművészet technikáit. A gyakorlások során népszerűsítik az egészséges életmódot, kiemelten a rendszeres testedzés és sportolást, valamint ezen keresztül hozzájárulnak az egészség megalapozásához és megszilárdításához. Mindennapi gyakorlások, és edzőtáborok keretén belül felkészítik az Aikikai alapítvány által megszervezett dan vizsgákra a gyakorlókat. Megismertetik a gyakorlókkal a mozgást mint alapvető örömforrást. Hozzájárulnak a lakosság rekreációs kultúrájának fejlesztéséhez.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3722 Fitnesz- és rekreációs programok irányítója Harcművészet (Aikido) oktató
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése