Azonosító szám: SzPk-00019-14-04 0 03 3
Érvényesség kezdete: 2014-09-04
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Smink és maszk
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Sminkes és maszkos szakember
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
-
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Felvételi elbeszélgetés: önéletrajz, tanulmányok, amennyiben van szakmai portfolio, a választott szak indoklása, jövőkép, szakmai példaképek, sminkes, maszkos szakemberek megnevezése. Értékelés: a képzési programban rögzített pontrendszer szerint.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzésben résztvevő magas szintű művészeti és szakmai alapokkal rendelkező sminkes és maszkos szakemberré válik. A képzés során a piaci elvárásoknak megfelelően sajátítja el mesterségét, így alkalmas önálló sminkes és maszkos szakemberként dolgozni kis- és nagyjátékfilmekben, televíziós produkciókban, filmsorozatokban, színházakban, videoklipekben és különböző show-műsorokban. A képesítéssel rendelkező az adott produkció rendezőjével egyeztetve, a forgatókönyv alapján kreatívan megtervezi és megalkotja a szereplők sminkjeit és maszkjait. Képes alternatívák kidolgozására, és ezek megjelenítésére smink/maszktervek vagy hangulati montázs formájában. El tudja készíteni a történelmi korok sminkjeit, és ismeri azok hajviseleteit. Képes egy arcot idősebbnek vagy fiatalabbnak láttatni, különböző állapotokat megjeleníteni rajta, illetve megalkotni egy karakter hasonmását. Speciális sminkeket és maszkokat készít,ismeri a különböző kultúrák, etnikumok sminkjeit. Testfestést készít szivaccsal és airbrush technikával, szabad kézzel és sablon használatával. Ismeri a sebek és a háromdimenziós applikációk elkészítésének technikáit, protézis alapú sminkeffektusokat készít. Megtervezi és önállóan elkészíti a karakter megváltoztatásához szükséges arcszőrzetet, alkalmazva a csomózás, knipfelés módszerét, ismeri a kopasz paróka elkészítésének és felrakásának munkafolyamatát. Képes megfelelni a HD technológia elterjedése következtében megnövekedett elvárásoknak, magabiztosan használja az airbrush technikát HD-, natúr-, beauty- és karaktersminkekhez, valamint maszkok festéséhez. Betartja a szakmára vonatkozó speciális, és a forgatásokra érvényes általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat. Szerves része a produkciónak, együttműködik a rendezővel, a stábbal, a társszakmákkal és a sminkes/maszkos kollégákkal. Elméleti és gyakorlati tudása, valamint eszköz-és anyagismerete hazai és nemzetközi szinten is megfelel a piaci elvárásoknak.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású Maszkmester
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése