Azonosító szám: SzPk-00262-20-05 5 07 3
Érvényesség kezdete: 2020-02-20
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Robot üzemeltető és programozó
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Robot üzemeltető és programozó
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
5. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
középfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 5452304 Mechatronikai technikus, 5452103 Gépgyártástechnológiai technikus, 3452105 Gyártósori gépbeállító, 5452302 Elektronikai technikus, 5452201 Erősáramú elektrotechnikus, 544816 Informaikai rendszerüzemeltető, 3452204 Villanyszerelő, 5452301 Automatikai technikus, 3452203 Elektronikai műszerész, 3452103 Gépi forgácsoló
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Elektronikai vagy gépészeti szakterületen szerzett minimum 1 éves tapasztalat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Robot üzemeltető és programozó felismeri az ipari robotok programozásának és betanításának eszközeit és módszereit, alapszinten programozza a SCARA és 3D koordinátás robotokat egy adott programnyelven. Szervíz területen a robotikai mérnökökkel műszaki kommunikációt folytat és közös feladatok megoldását, hibák keresését valósítja meg. Termelő és gyártó vállalatoknál karbantartó, javító és üzemeltető feladatokat lát el, robotokkal automatizált gyártó területen.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7341 Villamos gépek és készülékek műszerésze és javítója Robot üzemeltető és programozó
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll

Amennyiben a képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll, indokolja a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségességét.
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az ipari robotok alkalmazása a gépgyártás területen jelentősen növekszik. A karbantartási és szerviz területen dolgozó munkatársak részére nélkülözhetetlenné válik az ipar fejlődése miatt az ipari robotok ismerete. Jelenleg mérnökök végzik a robotok telepítését és karbantartását, de a szervizes szakemberek közreműködése elengedhetetlen.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése