Azonosító szám: SzPk-00259-20-01 2 05 2
Érvényesség kezdete: 2020-01-23
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betegszállító
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betegszállító
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
1. Egészségügy
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Egészségügyi alkalmasság (a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint „Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítésé-ről”
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: betöltött 18. életév és érvényes erkölcsi bizonyítvány
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A betegszállító a beteg egészségügyi felügyelettel történő szállítását, szállítása során történő kísérését végzi, a beteg otthonából gyógyintézménybe vagy vissza, illetve gyógyintézményeken belül illetve azok között. Betartja a szállítási trauma csökkentésére vonatkozó szabályokat. Elvégzi a betegszállítási és betegmobilizálási feladatokat. Biztonságos betegszállítást szervez, megfelelő útvonalat tervez. Gyors betegátadást végez, segíti a betegelhelyezést. Idős, chronikus, fogyatékos személynek segíti a szállítás alatti biztonság és fiziológiás szükségleteinek kielégítését. A szállítás ideje alatt figyeli a beteg állapotát, észreveszi a beteg egészségügyi állapotában történő változásokat. Felismeri a váratlan rosszulléteket, a vészhelyzeteket és azonnal kezelni kezdi az állapot változásokat. Tudása szerint és ellátási kompetencia határain belül végzi el a szállítási feladatot, a feladat alatti alapápolási teendőket. Szükség esetén szakszerű első ellátást-, életmentő elsősegélynyújtást végez. A szállítással kapcsolatos dokumentációkat nagyon pontosan vezeti. A beteg személyes-, egészségügyi- és szociális adataira vonatkozóan felelősségteljesen betartja a jogi, etikai, titoktartási és adatkezelési szabályokat. Rendben tartja a beteg egészségügyi dokumentációját. Megfelelően kommunikál a beteggel és az egészségügyi Intézményekkel, szakdolgozókkal.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5222 Segédápoló, műtőssegéd Betegszállító
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll

Amennyiben a képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll, indokolja a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségességét.
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A mentés és a betegszállítás szétválasztása szükségessé tette, hogy elsősorban a praehospitalis igények kielégítésére létrejöjjön a betegszállító tevékenységi kör. Az intrahospitális és praehospitalis szállítási feladatok az egészségügy ellátórendszert nagyon megterhelik. Az egészségügyi ellátórendszer működését fontos tehermentesíteni és/vagy elősegíteni azzal, hogy vagy az ellátott betegeket a rendszerből minél előbb biztonságosan otthonukba juttassuk, vagy az ellátásra váró betegeket pontos időben vizsgálatra, kezelésre vigyük. A betegszállítók tehermentesítési lehetőséget jelentenek az egészségügyi ellátó rendszernek, míg megoldási lehetőséget a betegek számára. A munkakör munkalehetőséget, megélhetési lehetőséget kínál munkanélküliek számára, valamint jogszabályi előírások szerinti megfelelő végzettségű alkalmazottakat betegszállítással foglalkozó cégek számára. A feladatkört elláthatja az, aki kedveli a logisztikai feladatokat, aki szociális érzékenységet érez és feladathivatást lát betegek segítése iránt és aki szívesen végezne hasonló, de kisebb mértékű feladatokat, mint egy mentőautó betegellátása.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése