Azonosító szám: SzPk-00260-20-03 4 03 3
Érvényesség kezdete: 2020-01-23
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Astanga jóga 1. sorozatának oktatója
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Astanga jóga 1. sorozatának oktatója
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkoztatás-egészségügyi alkalmassági
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Legalább egy év astanga jóga foglalkozáson való igazolt részvétel vagy az astanga jóga első sorozatának bemutatása felvételi eljárás keretében.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az Astanga jóga 1. sorozatának oktatója képes egyéni és csoportos foglalkozásokat tartani az astanga jóga első sorozatából. Alaposan ismeri a sorozat elemeit, azokat bemutatni képes. Átlátja az astanga jóga komplex rendszerét, azt magabiztosan tudja átadni és személyre szabottan módosítani, ha a helyzet úgy kívánja. Népszerűsíti a jóga fizikai és mentális szinten megjelenő pozitív hatásait, az egészséges életmódot és a preventív életvitel előnyeit.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3722 Fitness- és rekreációs programok irányítója Astanga Jóga Oktató
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A jóga növekvő népszerűségnek örvend. Jelenleg számtalan jógastúdió és irányzat megtalálható a piacon. Ezek közül az Astanga Jóga a legdinamikusabb tradicionális irányzat, ami eszközrendszerével képes a rohanó világban élő nyugati ember igényeit kielégíteni. Emellett fizikai és mentális szinten egészségmegörző hatásával képes segíteni a mindennapokban. Ezen programkövetelmény célja olyan jóga oktatók képzése, akik megfelelően támogatni tudják az astanga jóga útjára lépőket.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése