Azonosító szám: SzPk-00258-19-01 2 05 2
Érvényesség kezdete: 2019-12-19
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Munkahelyi elsősegélynyújtó
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Munkahelyi elsősegélynyújtó
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
1. Egészségügy
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Egészségügyi alkalmasság (a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint „Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítésé-ről”
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: betöltött 18. életév
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A munkahelyi elsősegélynyújtó bármely munkahelyen képes végezni feladatát, ahol alkalmazottak és/vagy ügyfelek vannak. A munkahelyen ellenőrzi a létszám szerint szükséges és kötelező elsősegélynyújtási eszközök meglétét. Figyelemmel kíséri az eszközök elérhetőségét, szavatosságát, cserélését, pótlását. Ellenőrzi a kötelező elsősegélynyújtó hely biztosítottságát, használhatóságát. Az elsősegélynyújtással kapcsolatos dokumentációt rendszeresen, pontosan vezeti. Ellenőrzi a tájékoztató kiírásokat, hogy elsősegélynyújtó és elsősegélynyújtási eszközök hol találhatók. Tudja hogyan kell szabályosan segélyhívást végezni. Váratlan baleseteket felismer, azonnal kezelni kezd. Egyéni, csoportos, tömeges baleseteket, rosszulléteket megkülönböztet és a helyzeteket megfelelően kezeli. Baleset esetén, a személy egészségügyi vészhelyzetét és állapotát felismeri. A beteg és a helyszín biztonságát megteremti. Késlekedés nélkül segítséget hív és megkezdi az elsősegélynyújtást. Tudása szerint és ellátási kompetencia határain belül, szakszerű első ellátást-, életmentő elsősegélynyújtást végez. Gondoskodik a beteg elsősegélynyújtás utáni további ellátásáról, gyógyintézetbe vagy orvoshoz való juttatásáról. Helyszínre hívott szaksegítséggel, a beteg egészségügyi ellátásának feladataiban közreműködik. Gondoskodik arról, hogy a baleseti esemény szabályos, pontos dokumentálása megtörténjen. Az ellátást követően intézkedik az eszközök pótlásáról és az ellátóhely helyreállításáról. Rendezvény esetén, figyeli, hogy a jogszabályok szerinti egészségügyi rendezvénybiztosítás megtörténjen. Kapcsolatot tart a munkahely munkabiztonsági szakemberével. A munkahelyen felmerülő elsősegélynyújtással és/vagy egészségügyi témákkal kapcsolatos előadás, program-, rendezvény-, oktatás igényeket fogadja és továbbítja a munkáltató felé.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5229 Egyéb, személygondozási foglalkozású Munkahelyi elsősegélynyújtó
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Munkahelyeken jogszabályok írják elő elsősegélynyújtó személyének meglétét. Mind a balesetek, mind az egészségkárosodások elkerülése a vállalkozások egyik legfontosabb jó hírnévi, elvi, etikai, jogi és gazdasági érdeke. Minden baleset, váratlan rosszullét oxiológiai folyamat, mely akut, progresszív és processzív. Elsősegélynyújtás hiányában a beteg/sérült állapota az idő előrehaladtával akár életveszélyes helyzetbe is kerülhet. Ezt a folyamatot azonnali segítségnyújtás megkezdésével lehet késleltetni, megállítani vagy visszafordítani. A mielőbb megkezdett sérült-ellátással elkerülhető a tartós egészségkárosodás és növelhető a teljes gyógyulás-, vagy a minőségi túlélés esélye. A késlekedés nélkül megkezdett szakszerű első ellátás, segítséghívás, újraélesztés duplájára emeli a beteg minőségi túlélésének esélyeit és felére csökkenti a munkáltató egészségkárosodással kapcsolatos kártérítési feladatait, jogi és anyagi következményeit. A gyors segítségnyújtás a gyógyulási időt gyorsítja és a munkavégzésből kiesett időt radikálisan csökkenti. Baleset esetén fontos egy helyszínen azonnal elérhető, megfelelő képzettségű elsősegélynyújtó, mert a szakellátók helyszínre érkezésének az ideje sok, az ellátási kapacitások végessége miatt. A munkahelyi elsősegélynyújtó képzettsége, azonnali első ellátás megkezdési képessége, mind a beteg szempontjából, mind a munkáltató oldaláról igen nagy jelentőségű és hatékonyságú.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése