Azonosító szám: SzPk-00228-19-05 5 03 3 /2
Érvényesség kezdete: 2019-12-19
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Fenntartható energiarendszer gépészeti energetikus
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Fenntartható energiarendszer gépészeti energetikus
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
5. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig Élelmiszeripari gépésztechnikus (OKJ 54 521 01); Épületgépész technikus (OKJ 54 582 01); Épületgépészeti előkészítő (OKJ 52 582 02); Erdészeti gépésztechnikus (OKJ 54 521 02); Gázturbina gépész (OKJ 52 522 02); Mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ 54 521 05); Vízgépészeti technikus (OKJ 54 853 03) Alternatív gépjárműhajtási technikus (OKJ 55 525 03) Autóelektronikai műszerész (OKJ 54 525 01) Automatikai technikus (OKJ 54 523 01) Autószerelő (OKJ 54 525 02) Autótechnikus (OKJ 55 525 01) CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01) Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02) Erősáramú elektrotechnikus (OKJ 54 522 01) Faipari technikus (OKJ 54 543 01) Gazdasági informatikus (OKJ 54 481 02) Gázipari technikus (OKJ 54 544 03) Gépgyártás-technológiai technikus (OKJ 54 521 03) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (OKJ 54 481 03) Informatikai rendszergazda (OKJ 54 481 04) Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06) Irodai informatikus (OKJ 52 481 02) Járműipari karbantartó technikus (OKJ 55 523 07) Könnyűipari gyártástervező (OKJ 52 542 01) Közlekedésautomatikai műszerész (OKJ 54 523 03) Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (OKJ 54 841 02) Logisztikai is és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11) Logisztikai ügyintéző (OKJ 54 345 01) Magasépítő technikus (OKJ 54 582 03) Mechatronikai technikus (OKJ54 523 04) Mélyépítő technikus (OKJ 54 582 04) Mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ 54 521 05) Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05) Társasházkezelő (OKJ 52 841 01) Vízépítő szaktechnikus (OKJ 55 583 01) Információrendszer-szervező (OKJ 55 481 02) Szerszámkészítő (OKJ 34 521 10)
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: A hatályos jogszabályok alapján és az ágazati követelményeknek megfelelően.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A fenntartható energiarendszer gépészeti energetikus vizsgálja a hagyományos és az alternatív, innovatív energiák közötti összefüggéseket, azok kihasználásával, az energetikai alrendszerek összekapcsolásával az energia hatékonyabb, fenntartható felhasználásának lehetőségeit. Ismeri az energiaellátás, energetikai rendszerek elemeit, műszaki, gazdasági jellemzőit, az energiafajták iránti igényeket, adatait, kiválasztja az energiarendszer berendezéseit. Korszerű szakmai ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezik, kezdeményezi és segíti az energiagazdálkodás technológiai és technikai korszerűsítését, szakszerűen, gazdaságosan üzemelteti, karbantartja a berendezéseket, rendszeresen végez energetikai méréseket. Ismeri és alkalmazza az Európai Unió és hazánk jogszabályi, környezetvédelmi előírásait. Figyelemmel kíséri az energetikai pályázati lehetőségeket, részt vesz az energetikai projektek szervezésében és irányításában.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus Fenntartható energiarendszer gépészeti energetikus
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Mára az energiarendszerek átalakítása olyan feladat, ami a világszerte égetően szükséges problémák közé tartozik. A hatékonysággal és a biztonsággal egyaránt foglalkozni kell, a környezetkímélő, fenntartható energiarendszerek a jövőben egyre fontosabbak lesznek az energiaellátásban. Az energia költségek csökkentése, az energia megtakarítás lehetőségeinek feltárása minden gazdálkodó szervezet, vállalkozás alapvető érdeke. Jelenleg kevés a munkaerő piacon az olyan szakember, aki az energiák, energia rendszerek minden fajtáját, technológiáját olyan mélységben ismeri, amellyel képes megbízható döntéseket hozni, illetve döntéseket alátámasztani, azokhoz megfelelő alternatívákat felvázolni.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése