Azonosító szám: SzPk-00257-19-01 4 03 3
Érvényesség kezdete: 2019-09-26
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Egészségügyi operátor
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Egészségügyi operátor
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
1. Egészségügy
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint A foglalkozás jellege: ülő, (adminisztratív) szellemi és könnyű fizikai munka. Jó manuális és kommunikációs készség szükséges a munkakör betöltéséhez, így kifejezetten alkalmasak lehetnek azok a mozgásukban akadályozott személyek, akik önhajtós kerekesszékben ülve síkon, illetve akadálymentesített közegben önállóan közlekednek, a felső végtagok, kezek funkciói, a kommunikációs, az érzékszervi funkcióik és a szellemi teljesítőképességük megtartott.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az egészségügyi operátor egészségügyi intézmények adminisztrációs feladatait végzi és szervezi felsőfokú vagy középfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező szakember felügyelete, irányítása mellett. Nem végez semmilyen prevenciós-gyógyító-rehabilitációs tevékenységet, de ismeretekkel kell rendelkeznie ezek lényegéről, intézményi hátteréről. Munkahelyének jellegéből és az elvégezendő feladatokból adódóan szóban és írásban használnia kell az alapvető egészségügyi szaknyelvezetet. Kezeli a betegnyilvántartási, a felvételi és elbocsájtási rendszereket, az ápolási, gondozási, orvosi dokumentációt. Kórképeket és beavatkozásokat kódol, dekódol, archiválja a betegek dokumentációját, adatokat feldolgoz, vizsgálati eredményeket rögzít. Kezeli a számítógépet és egyéb számítógépes eszközöket, programokat futtat, használja az egészségügyi intézményben használt operációs rendszert. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftvereket biztonságosan használ, nyilvántartásokat vezet, statisztikai adatokat kigyűjt, összesít, továbbít, adatállományokat másol, archivál. Az egészségügyi és személyazonosító adatokat is kezelnie kell, ezért alkalmaznia kell a titkos ügyirat-kezelés szabályait. Etikus kapcsolatot tart feletteseivel, a kollégákkal, partnerekkel, intézményekkel. Szükség esetén képes riasztást leadni, alapszintű elsősegélyt biztosítani. Hivatalosan elismert szakmaként 1993-ban megjelent az OKJ-ban az Egészségügyi operátor szakképesítés, 1996-tól új OKJ számon (52 4641 01) a 7-es Informatika szakmacsoportba került, majd 2006-ban átkerült az 1-es Egészségügyi képzések szakmacsoportjába az 52 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés ráépülései közé. A szakképesítés a 2012-es OKJ- módosítás után kikerült a Jegyzékből. Így hiába van égető szükség erre a speciális szakképesítésre, nem megszerezhető, bár a FEOR is megnevezi és pontosan körülhatárolja ezt a munkaterületet (3322 Egészségügyi dokumentátor).
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3322 Egészségügyi dokumentátor Egészségügyi operátor
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az utóbbi években, évtizedekben az egészségügyi ellátás során keletkező és visszakeresendő adatok, információk mennyisége rohamosan növekedett. Az informatika fejlődése az egészségügy területét sem hagyta érintetlenül, pl. a speciális egészségügyi szoftverek, a számítógép vezérelte vizsgáló műszerek, elektronikus adatkezelés, tárolás területén. Az egészségügyben végzett adminisztratív munka speciális tudáshalmazt tesz szükségessé. Fontos az interdiszciplináris kommunikáció is a különféle szakmacsoportok, intézmények között. A szakképzett gyógyító team tagjai szükségtelenül sok időt töltenek a dokumentálási feladatokkal, fontos lenne tehermentesítésük olyan szakember segítsége által, aki csökkenthetné az adminisztrációs terheiket. Sajnos az OKJ-ból törölték 2012-ben ezt a fajta képzést, pedig az egészségügyi operátorra hatalmas szükség lenne (ezt az előzetes igényfelmérés is alátámasztja). Elhelyezkedhetnének kórházak, klinikák betegfelvételi irodáin, a diagnosztikai, gyógyító, rehabilitációs osztályokon közvetlenül támogatva a gyógyító team munkáját, a felnőtt és gyermek családorvosi-ellátó hálózatban, a magán szakorvosi és klinikai szférában, házi ápolási és hospice szolgálatoknál, a bentlakásos időskori és fogyatékos intézményeknél stb. Az egészségügyi operátor munkakör betöltéséhez mindössze érettségi iskolai előképzettség szükséges.A foglalkozás jellege ülő, (adminisztratív) szellemi és könnyű fizikai munka. Jó manuális és kommunikációs készség mellett alkalmasak lehetnek azok a mozgásukban akadályozott személyek is, akik önhajtós kerekesszékben ülve síkon illetve akadálymentesített közegben önállóan közlekednek, a felső végtagok, kezek funkciói, a kommunikációs, az érzékszervi funkcióik és a szellemi teljesítőképességük megtartott. Így lehetőséget lehetne teremteni a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő munkavállalók elhelyezkedésére is.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése