Azonosító szám: SzPk-00255-19-08 2 07 2
Érvényesség kezdete: 2019-09-26
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított üveggyári munkás
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított üveggyári munkás
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
8. Vegyipar
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzést sikeresen teljesítő képessé válik az alábbi tevékenységekre: - körültekintő és előzetes munkavégzés szabályai mellett képes lesz az üvegipari gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel munkát végezni - a csomagolóanyagok kiválasztására, előkészítésére és a késztermék csomagolására - a késztermék tárolására, raktározására
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7414 Üveggyártó Betanított üveggyári munkás
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az elmúlt években jelentős igény merült fel több ágazatban, így az üvegiparban is az alacsonyabb iskolai végzettségűek munkába állítására, megfelelő szakmai képesség, tudás elsajátítását követően. Ehhez szükségessé vált új programkövetelmény kidolgozására, majd ennek alapján képzési programok kidolgozására. Stratégiai kérdés a környezetbarát, magas hozzáadott értéket képviselő technológiák alkalmazása, elsajátítása. Napjainkban reneszánszát éli az egyénre szabott, egyedi megjelenésű, újrahasznosított termékek gyártása. Ebbe kapcsolódhatnak be azok a hátrányos helyzetű, akár fogyatékkal élő személyek, akik alkalmazása csak szűk területen megoldott. A üvegtermékeket előállító képzések iránti igény a különféle profilú üveggyárak részéről jelentkezett igényként. A program megvalósításával lehetőség nyílik az alacsony iskolai végzettségű személyek bevonására. A feladataikat kisebb csoportokban, vagy egyénileg szakmai felügyelet mellett képesek elvégezni. A képzést sikeresen teljesítők számára tanúsítványt állítunk ki, mely lehetőséget biztosít számukra a munkaerő-piaci alkalmazásukhoz.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése