Azonosító szám: SzPk-00254-19-02 6 02 4
Érvényesség kezdete: 2019-08-29
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Látássérült és halmozottan sérült személyek elemi rehabilitációs trénere
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Látássérült és halmozottan sérült személyek elemi rehabilitációs trénere
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
2. Szociális szolgáltatások
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőfokú végzettség
Szakmai előképzettség
az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség(ek), éspedig Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén; Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere; Látássérült személyek mindennapos tevékenységek trénere; Látássérült személyek funkcionális látás trénere
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: 3 év szakmai tapasztalat az elemi rehabilitáció területén
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Látássérült és halmozottan sérült személyek elemi rehabilitációs trénere felméri a látássérült személy (kliens) társuló fogyatékosságát, fogyatékosságait (hallássérülés, mozgássérülés, értelmi akadályozottság, agyi eredetű látássérülés) és ez alapján tervezi meg az alap elemi rehabilitációs folyamatokat (tájékozódás és közlekedés, mindennapos tevékenységek). Megszervezi az elemi rehabilitációs munkát segítő folyamatot (megfelelő speciális eszközöket választ ki, további szakembereket von be a folyamatba). Feladata a team összeállítása és koordinálása, akik a klienssel foglalkoznak. Az elemi rehabilitációs szolgáltatásban dolgozó szakemberek munkáját folyamatosan segíti speciális szakmai ismereteivel. A tréner a koordináláson kívül elemi rehabilitációs szolgáltatást is nyújt a halmozottan sérültek számára. A szakember a – szolgáltatásban ritkábban előforduló – látássérült gyermekek elemi rehabilitációs szolgáltatásával is foglalkozik.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2312 Szociális munkás és tanácsadó Látássérült és halmozottan sérült személyek elemi rehabilitációs trénere
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A látássérült és halmozottan sérült személyek elemi rehabilitációs trénere, mint önálló foglalkozás még nem létezik Magyarországon. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás azonban 1978 óta működik. A szakemberek képzésének problémáját és a megfelelően körülhatárolt munkakörök kialakulását elsősorban a hiányzó jogszabályi alap okozza. Az elmúlt 40 éves tapasztalat során kialakultak az egyes munkakörök, amelyek az elemi rehabilitációs szolgáltatás elemeit fedik le, azonban munkakörökre specializált képzés nincs még. Az 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Terv 6.6.-os pontja szerint „elő kell készíteni a látássérült személyek elemi rehabilitációjának szakmai tartalmát szabályozó jogszabály tervezetét, valamint meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az elemi rehabilitációs szolgáltatás a jövőben valamennyi fogyatékossági csoport számára elérhető legyen”. Ennek köszönhetően 2016 júliusában törvényi előkészítő szakmai egyeztetések indultak el, amelynek keretében rögzítésre kerültek a szolgáltatás keretei, munkakörei. Így az elemi rehabilitációs szolgáltatás szakemberhiánnyal küzd és a szolgáltatás alapműködését veszélyezteti. A köznevelésben is, és az elemi rehabilitációs szolgáltatásban is egyre nagyobb számban jelennek meg halmozottan sérült személyek, akik látássérültek, de emellett más társuló fogyatékosság is megjelenik náluk. Ehhez a célcsoporthoz külön tudás szükséges.A tervezett képzéseknek köszönhetően az egyes munkakörökre képezhetünk szakembereket, és egy már működő szolgáltatásnak adhatunk egységes és magas színvonalon kiképzett szakembereket.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése