Azonosító szám: SzPk-00251-19-06 4 07 3
Érvényesség kezdete: 2019-05-23
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Villamos méréstechnikai vizsgáló
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Villamos méréstechnikai vizsgáló
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
6. Elektrotechnika-elektronika
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
középfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Villamos méréstechnikai vizsgáló képesítéssel rendelkező vállalati környezetben végzi a tevékenységét. A villamos méréstechnikai vizsgáló tevékenységet végző munkavégzése tekintetében -a hatályos előírás szerint- villamos munkavégzés esetében kioktatottként tevékenykedik, ezért feladatai egy részét végezheti önállóan. Tevékenysége során villamos méréseket végez, műszerek adatait rögzíti, továbbítja,védelmi elemeket felügyel, szükség esetén beavatkozik, vagy intézkedik a javítás haladéktalan megkezdése érdekében. Munkája során betartja a különböző technológiai előírásokat, valamint a vonatkozó baleset-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7341 Villamos gépek és készülékek műszerésze,javítója Villamos méréstechnikai vizsgáló
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az elektrotechnikai termékeket gyártó, összeállító üzemekben foglalkoztatottak száma évről évre növekvő tendenciát mutat. A látható növekedés szükségessé teszi olyan szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalók képzését, akik Villamos méréstechnikai vizsgáló képesítéssel alkalmasak az adott vállalati környezet sajátosságai szerint ellátni feladataikat, így képesek a sorozatgyártásban készült termékek standard munkavégzés szerinti villamos ellenőrzésének elvégzésére. A képesítés olyan hiánypótló szakma, amely széleskörűen fedi le az elektrotechnikai termékeket gyártó cégek feladatprofiljait, sajátosságait. A nevezett tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalók iránt folyamatos a munkaerő piaci kereslet.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése