Azonosító szám: SzPk-00246-19-17 3 05 2
Érvényesség kezdete: 2019-04-18
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Online élelmiszer kereskedelmi áru összekészítő; -szállító
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Online élelmiszer kereskedelmi áru összekészítő; -szállító
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: „B” kategóriájú vezetői engedély
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az online élelmiszer kereskedelmi áru összekészítő; -szállító szakmai végzettséggel rendelkező: fogadja az online érkezett megrendelést, tájékoztatja a vásárlókat a megrendelés folyamatáról, elvégzi a megrendelt áru minőségi és pontos összekészítését a kihelyezési tervnek megfelelően, becsomagolja a terméket, továbbá az online élelmiszer kereskedelem árukiszállító eszközeivel történő kiszállítással elvégzi a vásárlók udvarias kiszolgálását, elszámoltatja az ellenértéket, kiállítja a bizonylatokat.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású Online élelmiszer kereskedelmi áru összekészítő; -szállító
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az online élelmiszer kereskedelemben gyors bővülés tapasztalható. A következő években, ahogy az új vásárlási formákra fogékony társadalmi réteg vásárlóereje növekszik, további dinamikus térnyerés prognosztizálható. Az online élelmiszer kereskedelemben tapasztalható vásárlói igény kielégítése céljából szükség van olyan szakemberekre, akik elvégzik a vásárlók kiszolgálását a megrendeléstől az árú összekészítésen át a házhoz szállításig.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése