Azonosító szám: SzPk-00245-19-01 5 03 3
Érvényesség kezdete: 2019-04-18
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Klinikai kutatási adminisztrátor
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Klinikai kutatási adminisztrátor
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
1. Egészségügy
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
5. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 55 720 01 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, 55 720 02 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus, 55 5015 01 szülésznő, 54 5012 01 ápoló, 54 5012 02 csecsemő- és gyermekápoló, 54 5012 05 egészségügyi menedzser, 54 5018 01 egészségügyi szakasszisztens, 54 5012 04 foglalkozás-egészségügyi szakápoló, 54 5046 01 fogtechnikus, 54 7899 02 gyógyászati segédeszköz-forgalmazó, 54 5018 03 képi diagnosztikai asszisztens, 55 5030 01 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, 54 5018 04 klinikai elektrofiziológiai asszisztens, 54 5046 02 klinikai fogászati higiénikus, 54 5012 03 klinikai szakápoló, 54 5018 02 kórszövettani-szövettani asszisztens, 55 5018 01 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus, 54 5018 05 orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Munkaköri alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Vagylagos előképzettségi feltételként elfogadható szakirányú felsőfokú végzettségek közül ápoló, dietetika, biológia, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, védőnő, népegészségügyi ellenőr, orvosi diagnosztikai laboratóriumi analitika szakirányú végzettség vagy egészségügyi szakközépiskolai végzettség
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzés résztvevője a végzettség megszerzését követően közreműködik a jobb betegellátás érdekében adatgyűjtéssel a klinikumban zajló folyamatokban: bevonja a betegellátó intézményekben folyó kutatásokba a releváns betegségben szenvedő, illetve a kontrollcsoportba tartozó egészséges személyeket; begyűjti a kutatásban résztvevőktől a szükséges biológiai mintákat; kezeli a klinikai kutatásokhoz szükséges adatok rögzítésére szolgáló elektronikus felületeket és a kapcsolódó adatbázisokat; ellenőrzi az adatbázisokba más feltöltők által rögzített adatok helyességét; kimutatásokat készít a begyűjtött adatokból.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3322 Egészségügyi dokumentátor Klinikai kutatási adminisztrátor
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll

Amennyiben a képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll, indokolja a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségességét.
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A tudomány átültetése az egészségügyi gyakorlatba kiemelten fontos a mindennapos betegellátás minőségi növekedéséhez. A klinikai kutatások nagymértékben elősegítik ezt a folyamatot, azonban az egészségügyi dolgozók leterheltségük következtében nem tudnak teljes mértékben közreműködni e területen. Ennek következtében felmerül az igény olyan szakképesített személyzet iránt, aki képes közreműködni a klinikai kutatások mindennapos kivitelezésében, gyakorlati megvalósításában, a begyűjtött információk rendszerezésében és rögzítésében. A klinikai kutatások exponenciális növekedése alapján folyamatosan egyre több szakemberre van szükség az egészségügy és a tudomány e közös területén.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése