Azonosító szám: SzPk-00244-19-05 2 07 2
Érvényesség kezdete: 2019-03-14
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Földgáz-elosztó hálózatok képzett építője, üzemeltetője és karbantartója
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Földgáz-elosztó hálózatok képzett építője, üzemeltetője és karbantartója
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 54 525 02 Autószerelő, 35 521 01 CNC gépkezelő, 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos, 54 582 01 Épületgépész technikus, 52 582 02 Épületgépészeti előkészítő, 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus, 53 522 01 Erőművi blokkgépész, 52 522 01 Erőművi gépész, 34 521 02 Finommechanikai műszerész, 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus, 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő, 55 525 02 Gázautószerelő, 54 544 03 Gázipari technikus, 52 522 02 Gázturbina gépész, 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus, 34 521 03 Gépi forgácsoló, 34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő, 34 521 06 Hegesztő, 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus, 32 522 01 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető, 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő, 35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő, 34 521 04 Ipari gépész, 34 521 07 Járműipari fémalkatrész-gyártó, 55 523 07 Járműipari karbantartó technikus, 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, 55 582 01 Létesítményi energetikus, 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó, 34 521 08 Mezőgazdasági gépész, 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus, 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító, 33 521 01 Mozgólépcső karbantartó-szerelő, 32 524 01 Nyomástartóedény-gépész, 52 522 03 Robbanásbiztos berendezés kezelője, 34 521 10 Szerszámkészítő, 32 52106 Vas- és acélfeldolgozó, 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus, 54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője, 34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő, 55 524 06 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus, 34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő, 35 582 08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő, 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő, 31 582 01 Csőhálózatszerelő,31 521 02 Felvonó karbantartó-szerelő, 31 544 02 Fluidumkitermelő, 31 521 03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő, 31 521 05 Gázhegesztő, 31 521 10 Gyártósori gépész, 31 521 12 Jármű- és gépszerelő, 31 521 08 Műanyag hegesztő, 31 521 09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: A vonatkozó jogszabályok szerinti szakmai alkalmassági (foglalkozás-egészségügyi) orvosi vélemény.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Földgáz-elosztó hálózatok képzett építője, üzemeltetője és karbantartója az alábbi munkafeladatait jellemzően vezetői iránymutatás, felügyelet és ellenőrzés mellett, kollégáival szorosan együttműködve végzi. (Operatív vezetőjének jellemző -elosztó társaságok szerint változó- megnevezése: üzemeltetési operatív irányító, üzemeltetési koordinátor, gázhálózati művezető.) Munkaterülete az alábbi tevékenységek -felügyelet mellett történő- ellátására terjed ki. Gázelosztó hálózat éves ütemterv szerinti karbantartási tevékenységei. - Hálózat-ellenőrzés kül- és belterületen. - Elzáró szerelvény működéspróbája. - Szaghatás és üzemi nyomás ellenőrzés. - Csapszekrény és tolózár aknakarbantartás. - Nyomásszabályzó állomás havi ellenőrzése, éves karbantartása, területrendezése. Operatív vezető irányítása mellett közreműködik a fogyasztási helyen végzett gázszolgáltatói feladatokban. - Gázmérő, nyomásszabályzó le- és felszerelése, cseréje. - Felhasználói készülékek mérőállásának leolvasása, ellenőrzése, dokumentálása. - Gázszolgáltatás felfüggesztése, megszüntetése. Beruházásoknál a helyszíni munkavezető utasításai alapján közreműködik az új gázelosztó vezetékek és leágazó vezetékek létesítésében és a gázelosztó hálózatok közelében végzett munkák felügyeletében. Üzemzavarok esetén részt vesz a hibák elhárításában. - Gázömlések, gázszivárgások behatárolása, hibaelhárítása. - Csatlakozó vezetéken és felhasználói berendezésen a vészhelyzet elhárítása. A munkavállaló a munkavégzés során köteles a vezető utasításait követni és a munkavédelmi előírásokat maximálisan betartani.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7521 Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés) Földgáz-elosztó hálózatok képzett építője, üzemeltetője és karbantartója
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A földgáz-elosztás nemzetgazdasági és szociális szempontból egyaránt kiemelt jelentőségű iparág. Jelenleg az OKJ-ben a Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő az egyetlen kapcsolódó szakképesítés. Sajnos ez a képzés csak a telekhatáron belül végzett, fogyasztói gázszerelő tevékenység végzésére készíti fel a tanulókat és az arcképes gázszerelő igazolvány későbbiekben történő megszerzésére jogosít. Ez egy jogszabállyal lefedett, szabályozott tevékenység. Azonban nem összekeverendő a gázszolgáltató társaságok telekhatáron kívül végzett, közcélú elosztói feladatával, ami egyebek mellett a középnyomású gázvezeték rendszerek építését, karbantartását, ellenőrzését, üzemzavar elhárítását foglalja magába. Tehát a lakossági és ipari földgáz-ellátás területén nélkülözhetetlen munkafolyamatok összessége. Ez a tevékenység nem képesítéshez kötött. A földgáz-elosztó társaságok ugyanakkor súlyos munkaerőhiánnyal küszködnek. Munkavállalói korfájuk nem megfelelő, az idősödő, nyugdíj előtt álló munkavállalók pótlása egyelőre nem megoldott. Az általános munkaerőhiány és a képzési/átképzési lehetőségek szűkössége okozzák a problémát. A helyzet annyira aggasztó, hogy az összes érintett társaságot tömörítő Földgázelosztói Együttműködés Fórum (FEF) kiemelten foglalkozik a helyzet kezelésével. A megoldás egyik eszköze a jövőben ez az SZPK lehet, ami a FEF szakmai támogatásával jött létre és ami hiánypótló a hazai képzési kínálatban. Az állami képzési rendszerben a tanulóknak nincs lehetőségük hozzájutni ahhoz a speciális ismeretanyaghoz, ami felkészíti őket a földgáz-elosztás területén való helytálláshoz. Ugyanakkor az SZPK nagymértékben épít a résztvevők már egyéb képzések során megszerzett és hasznosítható kompetenciáira. Összefoglalva ez a szakmai programkövetelmény elsősorban a földgáz-elosztási iparág munkaerőhiányból fakadó problémáinak megoldására szolgál. Egyúttal egy izgalmas területre történő belépésre ad lehetőséget az érdeklődőknek.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése