Azonosító szám: SzPk-00242-19-02 4 02 3
Érvényesség kezdete: 2019-03-14
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Látássérült személyek infokommunikációs segítője
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Látássérült személyek infokommunikációs segítője
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
2. Szociális szolgáltatások
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Rendelkezik legalább ECDL Start tanúsítvánnyal vagy informatikai érettségivel. Rendelkezik legalább 3 éves munka/tevékenység tapasztalattal informatikai területhez kapcsolódóan.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A látássérült személyek infokommunikációs segítője felméri a látássérült személy (kliens) informatikai képességeit és ez alapján, valamint a kliens igényei alapján informatikát tanít neki speciális beszélő és/vagy nagyító szoftver által. A kliens igényeihez igazodva, a képességeihez mérten alapszínű informatikai technikákat ismertet meg a látássérült személlyel. A segítő azokat a technikákat tanítja meg a kliensnek, amellyel kapcsolatot tud építeni, és a munkába való visszahelyezkedését segíti elő.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2312 Szociális munkás és tanácsadó Látássérült személyek infokommunikációs segítője
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A látássérült személyek infokommunikációs segítője, mint önálló foglalkozás még nem létezik Magyarországon. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás azonban 1978 óta működik. A szakemberek képzésének problémáját és a megfelelően körülhatárolt munkakörök kialakulását elsősorban a hiányzó jogszabályi alap okozza. Az elmúlt 40 éves tapasztalat során kialakultak az egyes munkakörök, amelyek az elemi rehabilitációs szolgáltatás elemeit fedik le, azonban munkakörökre specializált képzés nincs még. Az 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Terv 6.6.-os pontja szerint „elő kell készíteni a látássérült személyek elemi rehabilitációjának szakmai tartalmát szabályozó jogszabály tervezetét, valamint meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az elemi rehabilitációs szolgáltatás a jövőben valamennyi fogyatékossági csoport számára elérhető legyen”. Ennek köszönhetően 2016 júliusában törvényi előkészítő szakmai egyeztetések indultak el, amelynek keretében rögzítésre kerültek a szolgáltatás keretei, munkakörei. Így az elemi rehabilitációs szolgáltatás szakemberhiánnyal küzd és a szolgáltatás alapműködését veszélyezteti. A moduláris képzésnek köszönhetően az egyes munkakörökre képezhetünk szakembereket, és egy már működő szolgáltatásnak adhatunk egységes és magas színvonalon kiképzett szakembereket.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése