Azonosító szám: SzPk-00241-19-02 6 02 4
Érvényesség kezdete: 2019-02-14
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
2. Szociális szolgáltatások
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőfokú végzettség
Szakmai előképzettség
az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség(ek), éspedig Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere felméri a látássérült személy (kliens) orientációs és közlekedési képességeit, előzetes ismereteit és ez alapján hosszú fehér bottal való közlekedési technikákat tanít neki. A tréning során a kliens képességeihez mérten a legmagasabb önállósági szint elérésére törekszik. Megtanítja azokat a technikákat a klienssel beltéri és kültéri környezetben, amely által biztonságosan tud a látássérült személy közlekedni.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2312 Szociális munkás és tanácsadó Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere, mint önálló foglalkozás még nem létezik Magyarországon. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás azonban 1978 óta működik. Az elmúlt 40 éves tapasztalat során kialakultak az egyes munkakörök, amelyek az elemi rehabilitációs szolgáltatás elemeit fedik le, azonban munkakörökre specializált képzés nincs még. Az elemi rehabilitációs szolgáltatók nagy hiányban szenvednek képzett látássérült személyekre specializálódott tájékozódás és közlekedés trénerek tekintetében. A tréner szerepe fontos, hiszen a látássérült személy közlekedési képességét adhatja újból vissza, és nagyban elősegítheti a munkaerő piacra való visszajutását.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése