Azonosító szám: SzPk-00240-19-03 4 03 3
Érvényesség kezdete: 2019-02-14
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Vízitúra szervező, vízitúra vezető, vízi életmentő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Vízitúra szervező, vízitúra vezető, vízi életmentő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: szakmai alkalmasság és munkaköri alkalmasság ( a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint szakmai alkalmasság: a képzés elsajátításának megkezdése előtt, illetve a képzés időszakában az alkalmasság véleményezése orvosi vizsgálattal, munkaköri alkalmasság: a munkakörnek a munkahelyen képes e megfelelni a személy, illetve a végzett tevékenység milyen megterhelést okoz számára
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: legalább 6 hónapos, dokumentummal igazolható, aktív, elsősorban vízi sport-tevékenység igazolása, vagy egyéb aktív sporttevékenységről szóló igazolás (testnevelő, edző végzettség, vagy egyéb sportág szakszövetség/sportegyesület/sportklub/edzőklub tagsági) és vízi sportágakban való gyakorlat, jártasság
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Fizikai alkalmasság: biztos úszás tudás
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Aktívan részt vesz a túrát szervező intézmény munkájában. Tervezi, szervezi, irányítja és vezeti a csoportos, bel- és külföldi vízitúrákat, vízi táborokat: kajak-kenu-, SUP-, rafting- és szlalom sportágakban. Nevezett sportágakat végzi, használja azok eszközeit. Tanítja a nevezett vízi sportokat, az eszközök használatát, evezési oktatást tart. Vészhelyzeteket felismer, vízitúra alatt fellépő váratlan helyzeteket azonnal kezel. Baleset esetén vízből menti a sérültet. A túrán résztvevők egészségügyi állapotát felismeri. Szakszerű, életmentő elsősegélynyújtást végez. Egészséges életmódot-, környezet, és természettudatos magatartást közvetít. A képzést elvégzett képes : vízitúrát szervezni, összeállítani a vízitúrákhoz szükséges eszközfelszerelést, elvégezni minden felkészülést, a túrát szervezni, irányítani, felmérni a túrán résztvevők képességeit és erőnlétét, evezési ismereteket oktatni, biztonságos hajóbeosztást készíteni, biztonságosan vízitúrát vezetni, vészhelyzeteket felismerni, baleseteket megelőzni, váratlan helyzetben döntést hozni és cselekedni, vízből menteni, mentőbúvár feladatokat ellátni, életet menteni, szakszerű első ellátást- és elsősegélynyújtást nyújtani.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3722 Fitnesz- és rekreációs programok irányítója Vízitúra szervező, vízitúra vezető, vízi életmentő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Egyre népszerűbb rekrációs, pihenési, táborozási forma a vízi-, és víz melletti programokon való részvétel. Korábban a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és más Intézmények által szervezett vízitúrákat, vízi táborokat olyan vízi sportokban jártas sportolók vagy önkéntesen jelentkező testnevelő tanárok vezették, akik csak sportoló múltjukra, saját, személyes tapasztalataikra támaszkodtak. Nem rendelkeztek sem szakszerű vízitúra szervezési és vezetési-, sem pedig vízből mentési-, életmentési és elsősegélynyújtási szakmai ismeretekkel. A képzéssel lehetővé válik olyan vízitúra vezetők, vízi életmentők képzése, akik képesek a csoportos túrákat jól megszervezni, biztonságosan irányítani, élménydúsan vezetni, és amelyben a résztvevőknek (kortól- és egészségi állapottól függetlenül) képesek egészségügyi biztosítást is nyújtani. Váratlan baleset esetén a vízitúra vezető képes lesz azonnal vízből menteni (nyílt vízből, illetve uszodai- és strandfürdői vízből egyaránt), valamint késedelem nélkül ellátni az életmentési-, illetve egyéb első ellátási, elsősegélynyújtási feladatokat.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése