Azonosító szám: SzPk-00239-19-02 6 02 4
Érvényesség kezdete: 2019-02-14
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Látássérült személyek funkcionális látás trénere
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Látássérült személyek funkcionális látás trénere
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
2. Szociális szolgáltatások
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőfokú végzettség
Szakmai előképzettség
az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség(ek), éspedig Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A látássérült személyek funkcionális látás trénere egy pedagógiai célú funkcionális látásvizsgálat keretében felméri a látássérült személy meglévő látási funkcióit és egy részletes tájékoztatást ad a kliens számára a látási funkciók állapotáról és azok mindennapi életre való kihatásairól. A felmérés célja, hogy a rehabilitációs folyamatban a kliens maximálisan ki tudja használni a meglévő látását és ehhez ad tanácsokat a tréner a kliensnek és a klienssel foglalkozó szakembereknek. A tréner feladata még, hogy megfelelő optikai eszközt válasszon ki a kliens számára.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2312 Szociális munkás és tanácsadó látássérült személyek funkcionális látás trénere
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A látássérült személyek funkcionális látás trénere, mint önálló foglalkozás még nem létezik Magyarországon. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás azonban 1978 óta működik. Az elmúlt 40 éves tapasztalat során kialakultak az egyes munkakörök, amelyek az elemi rehabilitációs szolgáltatás elemeit fedik le, azonban munkakörökre specializált képzés nincs még. A látássérült személyek funkcionális látás trénere az elemi rehabilitációs szolgáltatásban a még funkcionális látással rendelkező felnőtt személyeknek nyújt részletes tájékoztatást a látásuk állapotával kapcsolatban, illetve a szolgáltatásban dolgozó szakembereknek ad támpontot a klienssel való tréning és eszközök megszervezésében. A látássérült személyek funkcionális látás trénere az elemi rehabilitációs szolgáltatás kiemelt szereplője, azonban jelenleg kevés képzett szakember dolgozik a szolgáltatóknál.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése