Azonosító szám: SzPk-00237-19-09 5 03 3
Érvényesség kezdete: 2019-01-17
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Fenntartható energiarendszer építészeti energetikus
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Fenntartható energiarendszer építészeti energetikus
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9. Építészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
5. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig Magasépítő technikus (54 582 03)
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: szükséges, éspedig: A hatályos jogszabályok alapján és az ágazati követelményeknek megfelelően.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A fenntartható energiarendszer építészeti energetikus vizsgálja a hagyományos és az alternatív, innovatív energiák közötti összefüggéseket, azok kihasználásával, az energetikai alrendszerek összekapcsolásával az energia hatékonyabb, fenntartható felhasználásának lehetőségeit. Ezeknek a hagyományos technológiájú és az új építésű, korszerű építéstechnikájú épületeknél történő alkalmazását. Ismeri az épületek energia háztartását, energiaellátás, energetikai rendszerek elemeit, műszaki, gazdasági jellemzőit, az energiafajták iránti igényeket, adatait, kiválasztja az energiarendszer berendezéseit. Korszerű szakmai ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezik, kezdeményezi és segíti az energiagazdálkodás technológiai és technikai korszerűsítését, szakszerűen, gazdaságosan üzemelteti, karbantartja a berendezéseket, rendszeresen végez energetikai méréseket. Ismeri és alkalmazza az Európai Unió és hazánk jogszabályi, környezetvédelmi előírásait. Figyelemmel kíséri az energetikai pályázati lehetőségeket, részt vesz az energetikai projektek szervezésében és irányításában.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus Fenntartható energiarendszer építészeti energetikus
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Mára a korszerű energiarendszerek alkalmazása az építőiparban olyan, a mindennapi gyakorlat részét képező feladat, amit a világszerte egyre nagyobb mértékben érvényesülő fenntarthatósági szemlélet és a különféle szabályozók, direktívák is még hangsúlyosabbá tesznek. 2020-tól az Európai Unió szabályozása szerint még szigorúbbak lesznek ezek az előírások. Jelenleg kevés a munkaerő piacon az olyan építőipari szakember, aki a korszerű épületszerkezetek, korszerű építőanyagok minden fajtáját, technológiáját olyan mélységben ismeri, amellyel képes megbízható döntéseket hozni, illetve döntéseket alátámasztani, azokhoz megfelelő alternatívákat felvázolni. Erre az igényre képez a fenntartható energiarendszer építészeti energetikus képzés olyan szakembereket, akik úgy ismereteikben, szakmai tudásukban és a nemzetközi képzési környezetnek köszönhetően széles látókörűen tudják ezeket a releváns kérdéseket megválaszolni. A környezetkímélő, fenntartható energiarendszerek a jövőben egyre fontosabbak lesznek az energiaellátásban és az építési folyamatban is. Az energia költségek csökkentése, az energia megtakarítás lehetőségeinek feltárása minden gazdálkodó szervezet, vállalkozás alapvető érdeke. Az építőipar beruházóinak, megrendelőinek is fontos feladata.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése