Azonosító szám: SzPk-00235-18-02 6 02 4
Érvényesség kezdete: 2018-12-13
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
2. Szociális szolgáltatások
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőfokú végzettség
Szakmai előképzettség
szakirányú felsőfokú végzettség(ek), éspedig a felsorolt végzettségek valamelyike: gyógypedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, szociológus, fejlesztő pedagógus, diplomás ápoló, pszihológus, andragógus, tanító, nevelőtanár, hittanár, konduktor, mozgásterapeuta, gyógytornász, mentálhigiéniás szakember, egyéb, nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az elemi rehabilitációs koordinátor a látássérült személy számára megfelelő szolgáltatási elemet ajánl a szolgáltatási igényfelmérés keretében. Koordinálja, végigkíséri a látássérült személyt az elemi rehabilitációs szolgáltatás folyamatában, illetve szükség esetén más kapcsolódó szolgáltatásokat ajánl számára. Naprakészen vezeti az elemi rehabilitáció dokumentációját. Információt nyújt a látássérült specifikus akadálymentesítési technikákról.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2312 Szociális munkás és tanácsadó Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén, mint önálló foglalkozás még nem létezik Magyarországon. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás azonban 1978 óta működik. A szakemberek képzésének problémáját és a megfelelően körülhatárolt munkakörök kialakulását elsősorban a hiányzó jogszabályi alap okozza. Az elmúlt 40 éves tapasztalat során kialakultak az egyes munkakörök, amelyek az elemi rehabilitációs szolgáltatás elemeit fedik le, azonban munkakörökre specializált képzés nincs még. Az 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Terv 6.6.-os pontja szerint „elő kell készíteni a látássérült személyek elemi rehabilitációjának szakmai tartalmát szabályozó jogszabály tervezetét, valamint meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az elemi rehabilitációs szolgáltatás a jövőben valamennyi fogyatékossági csoport számára elérhető legyen”. Ennek köszönhetően 2016 júliusában törvényi előkészítő szakmai egyeztetések indultak el, amelynek keretében rögzítésre kerültek a szolgáltatás keretei, munkakörei. Így az elemi rehabilitációs szolgáltatás szakemberhiánnyal küzd és a szolgáltatás alapműködését veszélyezteti. A moduláris képzésnek köszönhetően lehetővé válik az egyes munkakörökre is a szakemberek képzése, ezen végzettségek a készülő jogszabályi koncepcióban is rögzítésre kerülnek. Így egy, már működő szolgáltatásnak adhatunk egységes és magas színvonalon kiképzett szakembereket.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése