Azonosító szám: SzPk-00234-18-17 2 05 2
Érvényesség kezdete: 2018-12-13
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hús- és halpulti előkészítő termékfelelős
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hús- és halpulti előkészítő termékfelelős
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A hús-és halpulti előkészítő termékfelelős szakmai végzettséggel rendelkező személy figyelemmel kíséri és ellenőrzi a friss áru útját a beérkezéstől az értékesítésig, beleértve az árumozgatást, a termékek előkészítését és kihelyezését. A hús- és halpultokon dolgozó szakképzett eladók utasításainak megfelelően gondoskodik a pultok impulzív megjelenéséről, figyelemmel kíséri azok feltöltöttségét, biztosítja a termékek szakszerű árkijelezettségét. Vezeti az élelmiszer biztonsági nyomonkövetéseket, munkaterületét tisztán és rendben tartja. Ajánlja és bemutatja a termékeket, azokat megfelelően, szakszerűen készíti elő, felvilágosítást, tanácsot ad azokkal kapcsolatban, udvariasan szolgálja ki a vásárlót. Figyelemmel kíséri a készletet, a termékek fogyaszthatósági idejét, biztosítja a termékek tárolásának megfelelő feltételeit, elvégzi a selejtezés, leltározás folyamatát. A szakszemélyzet utasításait és az előírásokat követve szabályszerűen működteti a hús-és halpultokban használandó eszközöket.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású Hús-és halpulti előkészítő termékfelelős
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az üzletláncoknál egyre nagyobb nehézséget jelent megfelelő, minőségi és mennyiségi munkaerőt találni. A fogyasztói igények alakulásával összhangban a vállalatok részéről is minduntalan nő a szakma iránti igény, melyet azonban a foglalkoztatottak száma az elmúlt időszakban nem tudott követni. A vásárlók kiszolgálása segítőkész, türelmes és szakszerű áruismerettel rendelkező kommunikációt igényel. Az elvárások minél teljesebb körű kielégítése érdekében igény mutatkozik hús-és halpulti előkészítő termékfelelősök foglalkoztatására. A szakmai végzettség megszerzése hozzájárul az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése