Azonosító szám: SzPk-00233-18-17 2 05 2
Érvényesség kezdete: 2018-12-13
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hús- és hal árufeltöltő termékfelelős
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hús- és hal árufeltöltő termékfelelős
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A hús-és hal árufeltöltő termékfelelős szakmai végzettséggel rendelkező személy közreműködik a friss áru mozgatásában és a termékek kihelyezésében. Gondoskodik a termékek szakszerű árkijelezettségéről. Vezeti a HACCP nyomonkövetéseket, munkaterületét tisztán és rendben tartja. Udvariasan fogadja a vásárlót, kérdés esetén felvilágosítást ad a termékekkel kapcsolatban. Figyelemmel kíséri a készletet, a termékek fogyaszthatósági idejét, biztosítja a termékek tárolásának megfelelő feltételeit, elvégzi a selejtezés, leltározás folyamatát.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású Hús-és hal árufeltöltő termékfelelős
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A fogyasztói igények alakulásával összhangban az üzletláncok a kínálatukat és szolgáltatásaikat évről évre bővítik, és minduntalan nő a munkavállalók iránti igény, melyet azonban a képesítéssel rendelkező foglalkoztatottak száma az elmúlt időszakban nem tudott követni. A önkiszolgáló területeken a vásárlókkal való kommunikáció szempontjából, valamint az áruismeret szempontjából alacsonyabb szintű szaktudással betölthető munkakör a hús és hal árufeltöltő termékfelelős. A vásárlói elvárások kielégítése érdekében ebben a munkakörben is igény mutatkozik szakképzett munkaerő foglalkoztatására. A szakképesítés tanulási eredményei olyan alapkompetenciák megszerzésére irányulnak, amelyek jó bázist jelentenek összetettebb munkakörök betöltéséhez szükséges szakképesítések megszerzéséhez. A szakmai végzettség megszerzése hozzájárul az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése