Azonosító szám: SzPk-00231-18-09 2 07 1
Érvényesség kezdete: 2018-12-13
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Dúcolatkészítő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Dúcolatkészítő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9. Építészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügy
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Dúcolatkészítő részt vesz a munkagödör kialakításban, a talaj eltávolításában. Tisztában van a munkagödör esetleges beomlásához vezető főbb okokkal. A munkautasításnak megfelelően részt vesz a munkagödör falainak szakszerű megtámasztásában, valamint a támasztékok bontásában. Karbantartja a megtámasztáshoz használt eszközöket és berendezéseket. Betartja a munkahelyi, munkabiztonsági előírásokat és használja az egyéni munkavédelmi eszközöket.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7513 Dúcolatkészítő Dúcolatkészítő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll

Amennyiben a képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll, indokolja a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségességét.
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A dúcolatkészítés a mélyépítési gyakorlat valamennyi ágazatában, nagy mennyiségben fordul elő. Dúcolatkészítésre szükség van például csőfektetési munkáknál, a csatornaépítéseknél, alapgödrök kiemelésénél, sávlapok készítésénél vagy aknák építésénél. A dúcolás feladata, hogy a munkagödörből eltávolított talaj következtében kialakuló földfalakat kellő biztonsággal megtámassza, hogy a dúcolás védelme mellett a munkagödörben biztonságosan lehessen dolgozni. Mivel a munkagödrök, illetve a munkaárkok kialakítása és a földfalak megtámasztása nagyfokú körültekintést, a munkautasítások szigorú betartását igényli, ezért csak felelősségteljes hozzáállással, a releváns ismeretek, illetve kompetenciák birtokában végezhető. A szakmai végzettség megteremtése számos munkavállaló számára nyújt biztos alapot az önálló egzisztencia megteremtésére. A dúcolatkészítéshez szükséges kompetenciák elsajátítása jelentősen hozzájárul a balesetek megelőzéséhez is.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése