Azonosító szám: SzPk-00224-18-17 2 05 2
Érvényesség kezdete: 2018-08-23
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Áruházi zöldség-gyümölcs értékesítő (termékfelelős)
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Áruházi zöldség-gyümölcs értékesítő (termékfelelős)
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az áruházi zöldség-gyümölcs értékesítő szakmai végzettséggel rendelkező személy legfőbb feladata, hogy biztosítja a friss áru útját a beérkezéstől az értékesítésig, beleértve az árufeltöltést és az anyagmozgatást, gondoskodik a termékek megfelelő tárolásáról és kezeléséről. Biztosítja, hogy az eladótérben (az áruházi zöldség - gyümölcs értékesítő helyen) mindig megfelelő minőségű és mennyiségű áru legyen elérhető. Munkája során ellenőrzi a termékek minőségét és frissességét. A vásárló kérésére felvilágosítást és tanácsot ad a termékekkel kapcsolatban. Szigorúan betartja a területére vonatkozó HACCP élelmiszerbiztonsági és nyomon követési előírásokat, vezeti a szükséges dokumentációkat, alkalmazza a szükséges jelöléseket, és feliratozást, így gondoskodik a friss zöldség és gyümölcs, valamint a feldolgozott zöldség-gyümölcs termékcsoportok minőségügyi előírások szerinti feltöltéséről és tárolásáról. A termékek minőségén túl fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési idejét is figyelemmel kíséri, szükség esetén elvégzi a leértékelés folyamatát.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5113 Bolti eladó Áruházi zöldség-gyümölcs értékesítő (termékfelelős)
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A hazai lakosság közel 90%-a fogyaszt naponta vagy hetente több alkalommal zöldséget, egyharmaduk salátát, és több mint 80%-uk gyümölcsöt. A fogyasztói igények alakulásának megfelelően az üzletláncok kínálatunkat évről évre bővítik, hiszen a tapasztalatuk, hogy a jó minőségű, ízletes termékek mellett egyre nő a kereslet nem mindennapi, különleges termékek iránt is. A fogyasztói igények minél teljesebb körű kielégítésének azonban gátat szab az a munkaerőhiány, amely már hazánkban is megjelent a kereskedelemben - egyre súlyosabb problémát jelentve a minőségi és mennyiségi munkaerő foglalkoztatásban. A szakmai végzettség megszerzése hozzájárul birtokosai munkaerő-piaci értékének növeléséhez, javítja az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélyeit.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése