Azonosító szám: SzPk-00223-18-18 4 05 3
Érvényesség kezdete: 2018-05-31
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hegyi túravezető
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hegyi túravezető
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
18. Vendéglátás-turisztika
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: A The Union Of International Mountain Leader Association (UIMLA) /Hegyi Túravezető Egyesületek Nemzetközi Szövetsége/ által elfogadott és elismert, a hegyi túravezetőket képviselő hazai szakmai szervezetben rendes (vagy aspiráns) tagsági jogviszony. Betöltött 18. életév. Fizikai alkalmasság: nyári körülmények között 6-8 órás túra, legalább 8 kg-os hátizsákkal és mimimum 1500 m szintemelkedés teljesítésével. Igazolás (túrajelentés) túrán való részvételről/túravezetésről: legalább 15, túrázóként vagy túravezetőként teljesített magashegyi túra igazolása (túrajelentés beadása) a jelentkezést megelőző 5 évben, ebből legalább 5 télen.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A hegyi túravezető egy - illetve többnapos belföldi és külföldi kirándulásokat, gyalogos túrákat, trekking túrákat, magashegyi túrákat, állótábort és gyalogos vándortáborokat, expedíciókat tervez, szervez, vezet különböző nehézségi fokozatokban. Vezeti, oktatja, támogatja ügyfelét minden évszakban, minden területen, beleértve a via ferrata útvonalakat és a hóval borított területeket. A hegyi túravezető egy általa kidolgozott – a célpontként kiválasztott hegység adottságait, az ügyfelek képességeit és az aktuális időjárási körülményeket, terepadottságokat figyelembe vevő – terv alapján vezeti ügyfeleit, melynek során kiemelt figyelmet fordít a környezet- és természettudatos szemléletmód átadására, formálására. Szükség esetén elsősegélyt nyújt, alapvető mentési és túlélési technikákat alkalmaz.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5233 Idegenvezető Hegyi túravezető
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A hegyi környezetben végzett mozgás veszélyes tevékenység (kiszámíthatatlan veszélyek lehetnek pl.: kőomlás, vihar, lavina), így nem lehet teljesen kizárni a sérülésnek és halálos balesetnek a kockázatát. A hegyi túravezető ezt a kockázatot nagymértékben csökkenti, ezért a szakszerű hegyi túravezetés létfontosságú az emberek biztonsága érdekében. A túrázók a hegyi környezet és a hegyek veszélyei, valamint az elsősegélynyújtó és mentési ismeretekkel rendelkező képzett túravezető hiánya miatt nagyobb veszélynek vannak kitéve szabadidős sporttevékenységük kapcsán. A nemzetközileg elfogadott (IML) képesítéssel külföldön is lehet legálisan túrát vezetni, így nem kell külföldi túravezetőket alkalmazni a hazai utazási irodáknak és egyéb gazdasági társaságoknak. Hazai túravezető alkalmazása esetén a kulturális és a nyelvi különbségekből adódó félreértéseket is ki lehet küszöbölni, mivel a tevékenységet magas szinten gyakorló külföldi (idegen nyelven beszélő) túravezető technikai tudása hiába magas szintű, ha nem tud kommunikálni a résztvevőkkel az komoly kockázatot jelent.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése