Azonosító szám: SzPk-00221-18-05 4 07 3
Érvényesség kezdete: 2018-05-31
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Öttengelyes CNC szerszámgép programozó
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Öttengelyes CNC szerszámgép programozó
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
középfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 3452103 Gépi forgácsoló
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Minimálisan 2 év fémipari területen, CNC vezérlésű szerszámgép-kezelői munkakörben eltöltött gyakorlat.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az öttengelyes CNC szerszámgép programozó végzettséggel rendelkező szakember magas szintű tudással rendelkezik, függetlenül attól, hogy milyen vezérlést ismer, kvázi vezérlésfüggetlen. Öttengelyes gépeket programoz (alkalmazás például: Siemens 840D, Heidenhain iTNC530 stb.) és a termelési célnak megfelelően kezel. A feladatai közé tartozik a munkagéphez szükséges szoftver önálló használata: modellezés, alkatrésztervezés, 3D-s tervezés, szinkronmodellezés, felületmodellezés, szimuláció és az ezekhez a munkarészekhez szorosan kapcsolódó fájlkezelés, módosítás, importálás. Ismeri a szerszámgépek felépítését, vezérlését, működését, az öttengelyes megmunkálásokat és a hozzájuk tartozó speciális parancsokat, képes a szerszámgép kezelésére. Ismeri az anyagokat, a szerszámokat és tulajdonságaikat és önállóan ki tudja ezeket választani a munkájához. Ismeri a korszerű munkadarab befogás módszerét és ezt képes önállóan végrehajtani.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7323 Forgácsoló Öttengelyes CNC szerszámgép programozó
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll

Amennyiben a képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll, indokolja a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségességét.
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az iparban egyre nagyobb szükség van CNC szakemberekre - akik modern vezérléseket ismernek -, ezen belül egyre gyakoribb az 5D-s megmunkálások és megmunkáló gépek alkalmazása. A vállalatok a legtöbb esetben a CNC eljárást választják a munkafolyamatok elvégzésénél, a munkaerő-hiány viszont jelen van. A munkaerő megtartásának egyik kulcseleme, hogy a gyakorlott, bizonyos esetekben szakképesítéssel nem rendelkező munkaerőt az ipar tovább tudja képezni. Ezáltal a munkaerő megtartásának az esélye nő, a munkaerő-hiány csökken. A képzés révén, gyakorlott szakembereket tovább képez a CNC olyan területén, amely területre az iparnak szüksége van. Magyarországon növekszik az öttengelyes CNC szerszámgépek alkalmazása, mivel a fejlődő ipar az egyre bonyolultabb és pontosabb munkadarabok gyártását igényli és ezeket az igényeket csak a CNC szerszámgépeken lehet megvalósítani, amelyek szintén fejlődnek. Az öttengelyes gépek működtetéséhez az általánostól eltérő, speciális tudás szükséges, amelyet az államilag elismert szakképesítések (CNC gépkezelő) nem tartalmaznak. Ezzel a képzéssel ezt a tudást megszerezheti a résztvevő, kielégíti a munkáltatók és munkavállalók igényeit.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése