Azonosító szám: SzPk-00220-18-07 2 07 2
Érvényesség kezdete: 2018-05-31
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Optikai hálózat építő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Optikai hálózat építő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
7. Informatika
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Szakmai egészségügyi alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az optikai hálózatépítő feladat újonnan kiépített vagy meglévő távközlési hálózatok kül- és belterületi és létesítményen belüli szakaszainak létesítése. Optikai kábel védőcső, minicső szakaszok kiépítése. Kábeltartó oszlop-szerelvények telepítése. Optikai behúzókábel, légkábel, beltéri kábel, minikábel és optikai bekötőkábel (drop kábel) szakasz létesítése. Optikai kábelek behúzása, befúvása, beúsztatása. Optikai kábelszakaszok üzembe helyezése, minőségi ellenőrzése.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Optikai hálózat építő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll

Amennyiben a képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll, indokolja a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségességét.
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A hazai informatikai és távközlési szektor fejlesztésének stratégiai irányait, fejlesztési súlypontjait a 2014-2020-as időtávra vonatkozóan az uniós elvárásokkal is összehangolt Nemzeti Infokommunikációs Stratégia és Zöld Könyv jelöli ki. A "szupergyors internet" projekt (új generációs) optikai kábeleket felhasználó hálózatok kiépítésével valósul meg. A beruházás nagy volumenű és feszített ütemű, ezért nagyszámú szakmailag képzett munkaerőt igényel. Tekintettel arra, hogy az optikai kábelek szerelése, diagnosztizálása és minősítése csupán részterülete egy szélesebb szakmai kompetenciákat igénylő munkakörnek, adódik, hogy a szakmai képzés is specializált legyen, szűkebb- de ugyanakkor elmélyültebb szakmai profilra irányuljon, ezáltal célirányosan, rövidebb időkeretben biztosítsa a kívánt humán erőforrást a beruházáshoz. A projektben közreműködő szakemberek bizonyos hányada a beruházást követően mint az üzemfenntartást biztosító személyzet kerülhetnek tartós foglalkoztatásra.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése