Azonosító szám: SzPk-00219-18-05 3 08 2
Érvényesség kezdete: 2018-05-31
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Porfestő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Porfestő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A porfestő feladata a zsírtalanított fém alkatrészek porfestése, a gépek kiszolgálása alapanyagokkal, az alapanyagok előkészítése és kimérése, a fém alkatrészek előkészítése, biztonságos függesztése, rögzítése, porszórás, ellenőrzés, utó porszórás, az elkészült munkadarabok leszedése, csomagolása és dobozolása. Műszaki és esztétikai minőség-ellenőrzés. Feladata a porszórás során használt berendezések szakszerű használata, a munkabiztonsági, és minőségbiztosítási előírások magas szintű betartása, tisztítási feladatok elvégzése a karbantartása vezető irányítása mellett.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8152 Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője Porfestő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A porfestés napjainkra a fémtömegcikk-gyártásban szinte teljesen kiszorította az oldószeres, azaz a nedves bázisú festékkel történő felületvédelmet. Az utóbbi néhány év folyamán jelentős igénynövekedés tapasztalható a porfestő technológiája iránt, a tömegtermelés legtakarékosabb módja, a legújabb kereskedelmi forgalomban beszerezhető porfestékek gyártási költségei jelentős csökkenést mutatnak. A porfestő cégek a legkorszerűbb automatizált berendezésekkel rendelkeznek, de jelenleg nincs olyan képzés, amely ezeknek a berendezéseknek a kiszolgálására készítenének fel. A járműiparban a porfestő technológia alkalmazása a Jármű-karosszéria előkészítő, felületbevonó, Járműfényező, Karosszérialakatos képesítéssel és az arra épülő Konverziós védőbevonat készítő szakmai programkövetelménnyel megoldott. A fémtömegcikk-gyártásban nem indokolt a járműipari képzésben előírt szakképesítés, cégek nem is jutnak ilyen előképzettségű munkaerőhöz, így helyben tanítják be a porfestést a felvett szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalóknak, akik felügyelet mellett, részben önállóan végzik az előkészítő műveleteket, alkatrészek felrakását, leszedését, festékbetöltést, automata festőkabin paramétereinek beállítását, kézi pisztolyos utó javításokat, színcserét, festőkabin tisztítást, raktározást. Igényként jelentkezik részükről, hogy a porfestők a technológiai folyamatban valamennyi művelet elvégzéséhez rendelkezzenek az önállósági foknak megfelelő szakmai ismeretekkel, így bármelyik munkafázisba azon a szinten beállíthatók (konvertálhatók) legyenek. A porszóró szakmai programkövetelmény a szakmai végzettség megszerzését kívánja elősegíteni a szakképesítéssel nem rendelkező felnőttek számára. Az üzemek versenyképességét növeli az olyan munkavállalók alkalmazása, akik a porfestő technológiák, gépek alkalmazása által képesek magas minőségű termékeket előállítani a nagy értékű berendezések kezelése során.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése