Azonosító szám: SzPk-00218-18-19 3 05 3
Érvényesség kezdete: 2018-05-14
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Sminkes
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Sminkes
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
19. Egyéb szolgáltatások
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
középfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A sminkes – a megrendelő egyedi igényei, a helyszín adottságai és az elvárt művészeti koncepció alapján – megtervezi a sminkprofilt (sminktervet készít). Elvégzi a felmerült költségek kalkulációját, melyek figyelembe vételével árajánlatot készít. A megrendelő által igényelt helyszínen – önállóan vagy csapatmunkában, a szakszerűen kiválasztott sminkanyagok és eszközök felhasználásával, a sminkelési időszükségletek betartásával, a körülményekhez rugalmasan alkalmazkodva, az egyeztetett művészi koncepciónak megfelelően – elkészíti a megfelelő profilú sminket. Minden munkafolyamatnál – felelősségteljesen – gondoskodik az egészségügyi, higiéniai és biztonsági előírások, valamint a sminkszakma etikai szabályainak maximális betartásáról. Elvégzi a sminkeléssel kapcsolatos adminisztrációs és számlázási tevékenységeket.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5212 Sminkes Sminkes
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll

Amennyiben a képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll, indokolja a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségességét.
11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az egyéni és kisvállalkozók üzleti kínálatának gyakran választott – sokszor egyetlen – szolgáltatása a profitképes és egyre intenzívebben keresett sminkelési tevékenység. A sminkes olyan versenyképes tudással rendelkezik, amelyre pl. a divat, művészvilág, a tv, a filmalkotás és a rendezvények széles területén fizetőképes kereslet mutatkozik. De a megszerzett sminkes szakmai végzettséggel számos új munkaterület is megnyílik a tudás birtokosa számára (pl. a kreatív világban, a színházi életben, a szabadidős tevékenység során, a privát életben vagy éppen a fotózás területén). A dinamikus fejlődés szinte egyetlen akadálya a szakmai végzettség és az ehhez vezető szabályozott szakmai képzés hiánya, amelyre a szakma már régóta és nagy várakozással tekint. A szakmai végzettség megteremtése számos egyéni és kisvállalkozó számára biztosítana rendezett és transzparens piaci viszonyokat a sminkes üzletágban.
12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése