Azonosító szám: SzPk-00217-18-05 4 07 3
Érvényesség kezdete: 2018-04-23
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Nemzetközi kiemelt hegesztő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Nemzetközi kiemelt hegesztő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
középfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig Hegesztő, Bevontelektródás kézi ívhegesztő, Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő, Gázhegesztő, Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő, Hegesztő gyakorlati oktató (I, II, az eljárás feltüntetésével), Eljárás szerinti hegesztő (az eljárás megjelölésével), Géplakatos, Ipari gépész, Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat szerelő, Gázvezeték- és készülék szerelő, Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő, Vízvezeték- és központifűtés-szerelő, Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, Karosszéria lakatos, Szerkezetlakatos, Épületlakatos, Épület- és szerkezetlakatos
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozási egészségügyi alkalmassági Hegesztő munkakörre
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Legalább 2 éves hegesztői gyakorlat (gyakorlati idő igazolás a munkáltató részéről).
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: - 21. életév betöltése - MSZ EN ISO 9606 szabvány szerinti H-L045 ss nb (1 db minősítés),vagy MSZ ISO 9606 szabvány szerinti ASME IX 6G (1 db minősítés),vagy MSZ EN ISO 9606 szerinti PE ss nb (1 db minősítés), vagy MSZ EN ISO 9606 szerinti PC és PF ss nb (2 db minősítés).
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az MSZ EN ISO 3834 szerinti gyártói alkalmassággal rendelkező hegesztő üzemek hegesztési felelősének asszisztense. Hegesztő üzemekben irányítói, művezetői, csoportvezetői feladatok ellátása. Hegesztők munkájának felügyelete, irányítása. Megoldások kidolgozása az alapvető és specifikus problémákra. Az alapvető hegesztési alkalmazások és a kapcsolódó szakmai tevékenységek felügyelete. A döntéshozatal felelőssége az alapvető munkában. Felelősségvállalás a hegesztési feladatok és a kapcsolódó személyzet felügyeletéért. Hegesztő munkafolyamatok bemutatása, helyesbítése, javító intézkedések meghozatalának elősegítése.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7325 Hegesztő, lángvágó Nemzetközi kiemelt hegesztő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Hegesztő szaküzem szervezeti felépítésében szükséges a hegesztők közvetlen irányítása, melyhez a hegesztő irányítói, hegesztő művezetői, hegesztő csoportvezetői funkciók ellátásához, un. Nemzetközi kiemelt hegesztői szakképesítés szükséges. Ezen szakképesítés európai és nemzetközi viszonylatban már a hegesztői szaküzemekkel kapcsolatos személyi követelmény, amelyet a nemzetközi piac a magyar hegesztéssel foglalkozó cégektől is megkövetel. Továbbá Nemzetközi kiemelt hegesztő szakképesítés a Hegesztő mestervizsga bemeneti követelménye.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése