Azonosító szám: SzPk-00186-17-05 3 08 3
Érvényesség kezdete: 2017-08-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Vízlágyító- és sótalanító berendezés kezelő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Vízlágyító- és sótalanító berendezés kezelő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
középfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: szakmai egészségügyi alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A vízlágyító- és sótalanító berendezés kezelő feladata a megfelelő mennyiségű és minőségű pótvíz előállítása és biztosítása a villamosművi erőmű hőberendezései számára. Önállóan kezeli a vegyészeti berendezéseket, kémiai és gépészeti úton előállítja az előírt minőségű és mennyiségű póttápvizet. Felismeri az üzem közbeni rendellenességeket, a kiváltó okokat behatárolja, a hibát hatáskörén belül elhárítja. Képes a rábízott berendezéseket a leggazdaságosabban üzemeltetni úgy, hogy azok mindig a változó körülmények engedte legjobb hatásfokkal működjenek. A vonatkozó munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi ismeretek birtokában munkáját úgy szervezi meg, hogy megteremti saját és munkatársai biztonságát, környezete károsodása elkerülésének feltételeit.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8321 Energetikai gép kezelője Vízlágyító- és sótalanító berendezés kezelő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A szakmai kompetenciákra és annak tanúsítására szükség van minden olyan technológiában, ahol hőhasznosító kazán üzemel, és a kazán póttápvízét saját vízlágyítóban termelik. Sótalan vízre szükség lehet még élelmiszeripari tevékenységeknél, gabonafeldolgozó üzemekben. Ennél a munkakörnél egyszerre vannak jelen a gépész és vegyész ismeretek, ezért a szakmai tudás speciális.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése