Azonosító szám: SzPk-00185-17-05 3 07 3
Érvényesség kezdete: 2017-08-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Tehergépkocsi vezérlési rendszer hibafeltáró
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Tehergépkocsi vezérlési rendszer hibafeltáró
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
középfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 54 525 01 Autóelektronikai műszerész, 54 525 02 Autószerelő, 55 525 01 Autótechnikus, 34 521 01 Autógyártó, 34 525 02 Gépjármű mechatronikus, 34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: minimálisan 1 év haszongépjármű javítási munkaterületen eltöltött gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A végzettséggel a tehergépkocsi javítás olyan területén dolgozó szakemberek lesznek, akik az integrált rendszereket és a hozzá tartozó szoftverek használatát magas szinten művelik. Ezekben megtalálhatók a vezérléstechnikának a hajtásláncokhoz gépegységekhez kapcsolódó összefüggései, amelyek a korábbi szakmunkásképzés során nem kaptak megfelelő hangsúlyt. Hiányt pótol ez a képzés. Ezáltal a tehergépkocsi üzemeltetéshez kötődő költségeket optimalizálják, a hibafeltárás, a javítási idő, a technológia, a tervszerű karbantartás, és az alkarészigény megállapítás eszközeinek használatával. Ezek a szakemberek a speciális tehergépkocsi javító és üzemeltető vállalkozásoknál tudják alkalmazni az összekapcsolódó rendszereket. Különleges felépítmények, bánya és kommunális üzemben használt járműveknek megfelelő felügyeleti és asszisztensi rendszereit tudják paraméterezni, diagnosztizálni. A korszerű és rohamosan fejlődő tehergépkocsi gyártás és üzemeltetés követelményének megfelelően az informatikai támogató rendszereket felépítmények, kihajtások, vontatmányok összehangolásában alkalmazzák. A fuvaroztatásban a támogató rendszerek, vezetéstechnikai, gördülő tömeg optimalizálási méretezési és tűrési előbecslési számításokat készítenek, parametrizálnak. Rendszerszemléletben dolgozó, speciális tudást alkalmazó szakemberként nagy hatékonysággal, magas szinten végzik a hibaanalízist és a paraméterezést.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító Tehergépkocsi vezérlési rendszer hibafeltáró
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A képzés során megszerzett ismeretek elsajátításával a tehergépkocsi motorok javításában, beállításában dolgozó olyan szakemberek lesznek, akik a motor, a kipufogó rendszer, a fék és a sűrített levegő rendszer összes vezérlési beállítási hibáját felismerik, javítják. A képzés során megszerzett ismeretek elsajátítása a tehergépkocsi javítás olyan területén dolgozó szakemberek számára javasolt, akik az autóipar vagy gépipar területén dolgoznak. Ezekben megtalálhatók a hajtás és a vezérléstechnikai, az elektronikai, az adatátviteli és a csatlakozóponti hálózatok rendszerei. Ezen rendszerek kezelése és programozása a korábbiakban nem kaptak kellő hangsúlyt. Hiányt pótol a magas diagnosztikai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a speciális kivitelű és korszerű Euro VI által felállított követelményrendszernek megfelelő tehergépkocsik diagnosztikai rendszereit ismerik, magasabb szinten analizálják és szoftveresen lekövetik, paraméterezik. A képzés során megszerzett ismeretek elsajátítása a tehergépkocsi javítás olyan területén dolgozó szakemberek számára javasolt, akik szeretnék az integrált rendszereket és a hozzá tartozó szoftverek használatát magasabb szinten művelni. Ezáltal a tehergépkocsi üzemeltetéshez kötődő költségek - hibafeltárás, javítási idő és technológia, tervszerű karbantartás, alkarészigény, - csökkenthetők, optimalizálhatók. Ezek a szakemberek foglalkoztathatóvá válnak a speciális haszongépjármű javító és üzemeltető vállalkozásoknál, flottakezelőknél.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése