Azonosító szám: SzPk-00179-17-09 2 07 2
Érvényesség kezdete: 2017-06-15
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Szerelt burkolat építő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Szerelt burkolat építő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9. Építészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szerelt burkolat építő elvégzi a hátulról kiszellőztetett légréses rendszerrel működő burkolati rendszerek, alumínium fegyverzetű kompozit – szálcement – sávos alumínium - beton – trespa – HPL – összefoglaló néven: nagytáblás esztétikai burkolatok rögzítését kiviteli/szerelési tervek alapján. A munkavégzéshez szükséges alapvető szerelt burkolat építői ismeretek birtokában elvégzi az anyagszállításkor érkező anyagok lerakódását, deponálását. Önállóan méretre igazítja és rögzíti a burkolatokat, álmennyezeteket, árnyékolókat, előtetőket a rögzítési terveknek megfelelően. A munkavégzés során a rögzítési terv szerinti pozícióba szereli a burkolati elemeket. A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat, szabályokat betartja.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7515 Építményszerkezet-szerelő Szerelt burkolat építő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A szerelt burkolat építő képesítés olyan hiánypótló szakma, mely nem szerepel a jelenleg hatályos OKJ-ban. A feladat jellegénél fogva olyan speciális és egyedi, mely széleskörűen fedi le több építőipari szakma burkolási feladatprofilját, amelyhez kapcsolódó végzettség és szakképzett munkaerő hiányzik a munkaerő-piacról. A nagy volumenű és feszített ütemű építőipari beruházások nagyszámú szakmailag képzett munkaerőt igényelnek. Az építőipar évek óta próbálja a hiányzó szakmunkaerejét pótolni, azonban sikertelenül. Tekintettel arra, hogy a hátulról kiszellőztetett légréses rendszerrel működő burkolati és alumínium fegyverzetű kompozit burkolatok, valamint egyéb nagytáblás-, és sávos esztétikai burkolatok szerelése speciális szaktudást igényel, a munkaterület nem fedhető le egyéb építőipari végzettséggel rendelkező szakemberekkel; ebből adódik, hogy a szakmai képzés is specializált legyen, szűkebb- de ugyanakkor elmélyültebb szakmai profilra irányuljon, ezáltal célirányosan, rövidebb időkeretben biztosítsa a kívánt humánerőforrást a beruházásokhoz. Tekintettel arra, hogy a kapcsolódó anyagok, tartószerkezetek, rögzítőelemek gyártói oldalról az elmúlt tíz évben jelentősen korszerűsödtek, speciális technológiák jöttek létre, speciális ismeretátadás szükséges az építőipari munkák ezen területén. Jelen képzéssel megvalósítható, a munkáltatók elvárásai alapján gyorsan, hatékonyan és gyakorlatorientáltan lehessen a szakképzetlen munkaerőt képezni, annak érdekében, hogy a szerelt burkolat építő szakképesítéssel rendelkezők alkalmassá váljanak a munkaerő-piacon való könnyebb elhelyezkedésére, a tartós foglalkoztatásra.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése