Azonosító szám: SzPk-00174-17-03 6 02 4
Érvényesség kezdete: 2017-04-13
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Szakmai kiválasztási- és támogató munkatárs
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Szakmai kiválasztási- és támogató munkatárs
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőfokú végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Szakterületén szerzett legalább egy éves szakmai gyakorlat.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szakmai kiválasztási- és támogató munkatárs a saját szakterületét képviseli a kiválasztási és humánerőforrás fejlesztési folyamatokban. A szakterületéhez kapcsolódó szakmai tudását ötvözi a humánerőforrás fejlesztési, kiválasztási folyamatokba való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciákkal, így válik a HR folyamatok hatékony támogatójává. Tevékenységét a HR terület munkatársival szoros együttműködésben végzi. Alapvető feladata a munkaköri elvárásokhoz kapcsolódó szakmai kompetenciaelvárások meghatározása, a jelentkezők önéletrajzának szakmai értékelése a szakmai kompetencia-elvárások alapján. Közreműködik a kiválasztási folyamat keretében a szakmai kompetenciák felmérésében. A kiválasztási folyamatban alkalmazott mérőeszközök elkészítéséhez szakmai inputokat biztosít. Szakterületén részt vesz az új belépők képzése szakmai kompetenciafejlesztő elemeinek kidolgozásában, az új belépők képzése eredményességének szakmai szempontból történő mérésében. Közreműködik a munkáltatói márkaépítés szakmai megalapozásában. Támogatja a HR területet a belső ajánlási rendszer működtetésében.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2523 Személyzeti és pályaválasztási szakértő Szakmai kiválasztási- és támogató munkatárs
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A munkaadók számára kihívást jelent a megfelelő felkészültségű munkavállalók felkutatása, megtalálása, még ha nem is minden ágazatot, iparágat érint azonos súllyal a szakképzett munkaerő hiánya. Az álláshirdetések elemzése és a HR vezetők és specialisták körében végzett felmérések azt mutatják, hogy szükség van olyan a saját szakterületükön felkészültséggel rendelkező szakemberekre, akik a kiválasztási és felkészítési folyamatokban a HR terület szakembereit tudják támogatni, képviselve a szakterületi elvárásokat. A szakmai kiválasztási- és támogató munkatárs szakmai végzettséghez kapcsolódó munkatevékenységek bizonyos szervezeti méret felett indokolják transzverzális munkakör létrehozását. A HR folyamatok hatékonysága szempontjából kulcsfontosságú az adott szervezet szakmai értékeinek bemutatása a potenciális munkavállalók számára. Ugyanilyen fontos az adott munkaterületen, munkakörben elvárt szakmai kompetenciák hatékony mérése. A kiválasztási folyamatok, sikerességének egyik feltétele, hogy a HR terület munkatársai együtt tudnak működni a kiválasztási folyamatokat ismerő, azok céljait elfogadó, a kiválasztási tevékenységekben szerepet vállaló, a szakterület elvárásait képviselő szakemberekkel. Ez a programkövetelmény olyan tanulási eredményeket tartalmaz, amelyek kiválasztási, kompetenciamérési ismeretekkel vértezik fel ezeket a szakembereket, elősegítve ezzel a megfelelő szakképzettségű munkaerő biztosítását. A szakmai végzettség hiánypótló, éppen ezért nem konkurense a felsőoktatásban elérhető felsőoktatási szakképzésnek, vagy Közösségszervező alapképzési szak Humánfejlesztés szakirány, illetve az Emberi erőforrás fejlesztési tanácsadó mester képzés keretében megszerezhető képesítéseknek, azokkal érdemi átfedést nem mutat, és célcsoportja, alkalmazási területe is más.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése