Azonosító szám: SzPk-00173-17-07 4 03 3
Érvényesség kezdete: 2017-04-13
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Ügyviteli és vállalatirányítási szoftver kulcsfelhasználója
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Ügyviteli és vállalatirányítási szoftver kulcsfelhasználója
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
7. Informatika
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Legalább egy éves gyakorlat ügyviteli és vállalatirányítási célú szoftver felhasználása területén.
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Felhasználói szintű számítógép-kezelési ismeretek.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szoftver kulcsfelhasználó közreműködik az összetett funkcionalitású informatikai alkalmazás (szervezeti folyamatok támogatására használt hálózatos, web-es alkalmazások, vállalatirányítási-, termelésirányítási célú informatikai alkalmazások stb.) bevezetésében, végigköveti a teljes bevezetési folyamatot, a követelmények meghatározásától, a bevezetésen keresztül, a felhasználási szakaszig. Közvetítő szerepet tölt be az adott szoftver fejlesztője és a felhasználó szervezet között. Felhasználói szintű ismeretekkel rendelkezik az összetett informatikai alkalmazások felépítéséről, alapvető funkcióiról, a felhasználói felületek jellemzőiről, a jogosultságkezelésről. Részt vesz a fejlesztési/követelményspecifikációs szakaszban a szoftverrel kapcsolatos követelmények egyeztetésében. Az összetett funkcionalitású informatikai alkalmazás alapfunkcionalitásának, működési elveinek ismeretében részt vesz a munkatársak felkészítésében a szoftvert biztosító szervezet szakembereivel együttműködésben. A bevezetési folyamatban a tesztelés során esetlegesen fellépő hibajelenségeket, fejlesztési észrevételeket rögzíti, jelzi a szoftvert biztosító szervezetnek. A felhasználási szakaszban munkatársait segíti a szoftver használatában, felhasználói kérdésekre válaszol.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Szoftver kulcsfelhasználó
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az összetett informatikai alkalmazások szervezeti bevezetési folyamatainak állandó szereplője a szoftver kulcsfelhasználó. A szoftverek általános funkciónak, felhasználói felületeinek fejlődésével meghatározhatóvá váltak azok a kompetenciák, amelyek egy szoftver szervezeti bevezetése során átadásra kerülnek a leendő felhasználók számára. Ezek a kompetenciák nem a szakterületre, szakmai funkcionalitásra vonatkoznak elsősorban, hanem a szoftverekre jellemző alapfunkciókra, a kezelőfelületek jellemzőire, és az alapvető adatkezelési eljárásokra, a beépített súgó funkciók, felhasználói dokumentáció használatára, tehát az alapvető felhasználói ismeretek átadására irányulnak. Ebből következik, hogy kialakult egy olyan munkaerő-piacon is azonosítható munkakör, amelyet betöltők a szoftvert bevezető szervezet alkalmazásában állnak, ismerik a szervezet, vagy adott szervezeti egység folyamatait, a szervezet munkatársai közötti feladatmegosztást. Ebből következően a szervezet megbízásából, a szoftver szállítójával, fejlesztőjével működnek együtt a követelmények meghatározásában, az alkalmazás tesztelésében, a hibajelentésben, és munkatársak felkészítésében. A kulcsfelhasználói szerep nem szoftverfejlesztői, rendszergazdai szerep, de nem is valamilyen szervezeti probléma informatikai megoldására irányuló feladatkör. Így a szakképesítések rendszerében különböző szakképesítések határterületei között található. Akár az IPAR 4.0, akár más az informatikai eszközök alkalmazását, bevezetését támogató stratégiák és programok, akár a piaci, hatékonysági kihívások hatására folyamatosan bővül azon szervezetek köre, amelyek munkafolyamataik támogatására informatikai alkalmazást vesznek igénybe. Ezekben a szervezetekben a bevezetési folyamatban kijelölésre és felkészítésre kerülnek a kulcsfelhasználók.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése