Azonosító szám: SzPk-00172-17-19 5 05 3
Érvényesség kezdete: 2017-03-16
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Sminktetováló
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Sminktetováló
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
19. Egyéb szolgáltatások
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
5. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 54 815 02 Kozmetikus
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás-egészségügyi
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Kozmetikus szakmában igazoltan eltöltött 2 év szakmai tevékenység.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A sminktetoválás különböző technikáival a pigmentek tulajdonságait kihasználva a vendég bőrtípusához, egyéniségéhez illő, korának megfelelő sminktetoválást készít. A sminktetováláshoz szükséges összes előkészületet megteszi, elvégzi a formatervezést és kialakítja a vendég adottságainak megfelelő formát. A vendéggel együtt, közösen választja ki a megfelelő színt. Kezelni tudja a sminktetoválás közben vagy után felmerülő problémákat. A vendégnek tanácsot ad a sminktetoválást követő, otthoni ápolási időszakra. Külön figyelmet fordít arra, hogy a szolgáltatás során ne veszélyeztesse a vendég egészségét, illetve ne idézzen elő az egészségre ártalmas következményeket. Ha az egészségestől eltérő elváltozást észlel a szolgáltatás megkezdésekor végzett állapotfelmérés során, akkor dönt a szolgáltatás elvégzésének módjáról vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5212 Kozmetikus Sminktetováló
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A szépségiparban is felgyorsult fejlődés tapasztalható mind a technológia, mind az alapanyaggyártás területén. A vendégek igényei folyamatosan változnak, a divattrendek állandó megújulásban vannak. Kozmetikában új eljárások jelentek meg a sminkelés területén, a sminktetoválás egyre népszerűbb szolgáltatás. Növelheti viselője önbizalmát, erősítheti kisugárzását. A beavatkozást követően nem kíván extra ápolást, ezért is nagyon keresett. Másik előnye, hogy teljes mértékben az egyéni igényekre alapozottan valósítható meg.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése