Azonosító szám: SzPk-00164-16-17 4 04 3
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Szabályozott hőmérsékletű, valamint túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozási koordinátora
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Szabályozott hőmérsékletű, valamint túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozási koordinátora
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Munkaköri alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Angol nyelv legalább B1 szintű ismerete szintfelmérés alapján
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szakmai végzettséggel rendelkező a szabályozott hőmérsékletű, valamint a túlsúlyos és túlméretes áruk vasúti, közúti, légi és vízi szállítmányozását koordinálja. Az alábbi feladatokat végzi: megadott küldeményadatok és reláció alapján meghatározza a szabályozott hőmérsékletű, valamint a túlsúlyos és túlméretes szállítmányozási feladat megoldásához legmegfelelőbb árutovábbítási módot, kiválasztja a szükséges fuvareszköz típust, meghatározza az útvonalat és az útvonal során érintett csomópontokat, megszervezi a be-, ki- és átrakodásokat, kiválasztja a megfelelő csomagolást, fuvarozót, fuvarozási, szállítmányozási szerződéseket köt, kiállítja az áru továbbításához szükséges okmányokat, benyújtja a szükséges engedélyeztetési kérelmeket, és közreműködik a kapcsolódó szervezési és egyeztetési tevékenységek elvégzésében.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
4. Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó Szabályozott hőmérsékletű, valamint túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozási koordinátora
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A szabályozott hőmérsékletű, valamint túlméretes és túlsúlyos áruk koordinátora tevékenységére azért van szükség, mert a Magyarországra betelepülő összeszerelési, gyártási tevékenységet folytató vállalkozások számának, kapacitásának növekedése megnöveli a speciális, azon belül különösen a szabályozott hőmérsékletű, túlméretes és túlsúlyos áruk forgalmát, ezzel megnövekszik az ilyen irányú feladatok ellátására alkalmas munkaerő iránti igény. Kiemelésre érdemes az elektronikai ipar területén a hőmérséklet érzékeny cikkek, alkatrészek körének és mennyiségének növekedése. A mezőgazdasági termékelőállítás bővülésével, a termékek, áruk minőségének folyamatos fejlődésével bővül azon áruk kivitele, amelyek szállítmányozása speciális ismereteket igényel. A szakmai programkövetelmény egyik fókusza a légi szállítmányozás, amely a gyorsaság, és a gyors reagálás miatt kiemelkedő fontosságú a szállítmányozás területén. A másik fókusza pedig a vízi szállítás, amely a költséghatékonyság szempontjából támaszt igényt a logisztika, szállítmányozás területén. A szakmai programkövetelmény által lefedett szakmai kompetenciák a szállítmányozás speciális területéhez kapcsolódnak, az áruk jól körülhatárolható körével kapcsolatos szállítmányozási feladatokra irányulnak. Így az államilag elismert szállítmányozási szakképesítésekhez képest kevésbé összetett követelmények teljesítésére rövidebb képzési idő alatt készülhetnek fel képzés résztvevői.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése