Azonosító szám: SzPk-00053-16-03 6 02 4 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Felsőoktatási tutor képzés
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Felsőoktatási tutor
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőoktatási intézményben megszerzett felsőfokú végzettségi szintet bizonyító oklevél
Szakmai előképzettség
szakirányú felsőfokú végzettség(ek), éspedig Bármely felsőoktatásban tanított szakhoz kapcsolódó egyetemi vagy főiskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: 1 év felsőoktatási vagy felnőttképzési gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Felsőoktatásban oktató vagy gyakorlatvezetői feladatot ellátó szakemberként szakmai tudása mellett tudásátadási, tanulásirányítási feladatokat lát el nappali és más képzési formában (levelező, távoktatás) tanuló hallgatók körében. Az adott szak képzési és kimeneti követelmények ismeretében szakszerűen (tanulási eredmény alapon) megtervezi az általa irányított oktatási folyamatot, ismeri a hallgatók jellemzőit, különösen vonatkozik ez a felnőtt tanulókra, a tanulás segítéséhez, támogatásához adekvát módszereket és eszközöket választ, a tanulási eredményeket szakszerűen és objektíven értékeli.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár Felsőoktatási tutor
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzés munkaerő-piaci relevanciája
Mivel a felsőoktatásban való tanításhoz nincs előírva pedagógiai-andragógiai végzettség, így sokan tanítanak tanári kompetenciák nélkül, vagy közoktatásban szerzett tanári tapasztalattal a felsőoktatásban. A felsőoktatás hatékonyságának növelésére, a lemorzsolódás csökkentésére és a most induló kooperatív, duális képzésben való részvételre feltétlenül szükséges a hiányzó oktatói kompetenciák pótlása, különös tekintettel a különböző generációk tanulási sajátosságainak és a modern módszerek alkalmazásának a megismerése. A tanfolyam elvégzése előnyhöz juttathatja a felsőoktatásban tanításra jelentkezőket is, és a duális képzésbe bekapcsolódókat.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése