Azonosító szám: SzPk-00016-16-22 4 03 3 /2
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
ESR Segélyhívó operátor képzés
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Segélyhívó operátor
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: A képzésben résztvevő felnőtt büntetlen előéletű és a rendőrség állományában munkavállalói jogviszonyban van, vagy a rendőrség a képzést követően munkavállalói állományba veszi és erre irányuló megállapodást írt alá.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A leendő munkavállalók az Európai Unió és a készenléti szervek szakmai igényeinek megfelelően képesek legyenek fogadni a segélyhívásokat. A feladat megfelelő végrehajtása érdekében ismerjék a készenléti szervek struktúráját, feladatrendszerét és intézkedési képességeit. Az adott bejelentés alapján tudják felismerni azt, hogy mely szervezet/szervezetek hatáskörébe tartozik a szükséges intézkedés, vagy biztonságosan eldönteni, hogy a konkrét esetben nem a készenléti szervek feladata az intézkedés, avagy azt tudják mérlegelni, hogy párhuzamosan több készenléti szerv együttes intézkedése is szükséges. Az oktatás során elsajátítják a speciális, szakmai kommunikáció szabályait (írásban, szóban). A hívásfogadó központ diszpécserének legfontosabb feladata, hogy a segélyhívótól (mint adatszolgáltatótól, vagy adatforrástól) olyan információ-halmazt gyűjtsön össze, mely alapján gyorsan, pontosan és határozottan el tudja dönteni, hogy melyik közreműködésre kötelezett szervhez kell a segélykérést továbbítani. Ebben a folyamatban a legfontosabb tényező a helyes kikérdezési algoritmus vagy protokoll.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3910 hívásfogadó operátor segélyhívó operátor
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése