Azonosító szám: SzPk-00010-16-13 4 05 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Légiutas- kísérő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Légiutas- kísérő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
13. Közlekedés
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Orvosi Minősítés 2 Egészségügyi osztály
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: középszintű angol nyelvtudás
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Napjainkban egyre nagyobb helyet kap a légi közlekedés az emberek utazási formái között. Ennek megfelelően folyamatos igény van a légitársaságok részéről olyan magas szinten képzett szakemberekre, akik a repülőtereken és a repülőgép járatokon szakszerűen képesek ellátni az utasok kísérését, irányítását, segítését, kiszolgálását úgy, hogy mindeközben rendelkeznek megfelelő légitársasági, repülésbiztonsági, egészségügyi és konfliktuskezelési ismeretekkel. A légiutas- kísérő megalapozott légitársasági ismeretekkel rendelkezik, fejlett kapcsolatteremtési és kommunikációs képessége és a szakma gyakorlásához megfelelő angol szakmai szókincse van. Érti azokat a kifejezéseket és leggyakrabban előforduló szavakat, amelyek a légiutas- kísérő szakma repülésbiztonsági és normál üzemelési eljárásaival kapcsolatosak (pl. repülés biztonság, repülés védelem, általános légitársasági ismeretek, fedélzeti utas kiszolgálás, utasokkal való bánásmód). Megérti a lényeget a rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból. Tud, illetve meg tud keresni szükség esetén bizonyos információkat az egyszerű, szakmai szövegekben, például kézikönyvekben, repülőtéri tájékoztató prospektusokban, a légitársaságok menetrendjeiben angol nyelven is. Hatékony kommunikációra képes magyar és angol nyelven, amely során a konfliktuskezelés módszereit is jól tudja alkalmazni. A mindennapi párbeszédben képes arra, hogy a fedélzeti szituációkban magyar és angol nyelven is folyamatos maradjon a beszélgetés. A képzést elvégző tudása alapján rendelkezik mindazokkal a képességekkel, melyek szükségesek feladatai felelősségteljes elvégzéséhez. Munkáját felelősségteljesen, önállóan, a szabályok szigorú betartása mellett végzi.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5232 Utaskísérő (repülőn, hajón) Légiutas-kísérő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése