Azonosító szám: SzPk-00077-16-15 6 02 4 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Üzleti-intelligencia tanácsadó
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Üzleti-intelligencia tanácsadó
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
15. Közgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőoktatási intézményben megszerzett felsőfokú végzettségi szintet bizonyító oklevél
Szakmai előképzettség
szakirányú felsőfokú végzettség(ek), éspedig Legalább felsőfokú közgazdasági és/ vagy gazdasági informatikus szakmai előképzettség.
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Legalább 3 év gyakorlati idő az üzleti intelligencia rendszerek működtetése területen.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az üzleti intelligenciával kapcsolatos tanácsadási tevékenység végzése a gyakorlati, elméleti és kiemelten a vezetői szempontok előtérbe helyezésével. Az üzleti intelligencia tanácsadók segítséget nyújtanak a vállalati stratégia készítésében az üzleti intelligencia bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdésekről. Az üzleti intelligencia tanácsadók megvizsgálják a vállalati döntéstámogató rendszerek technikai és szakmai adottságait, és feltárják az üzemeltetési és fejlesztési kockázatokat. A kapott eredményeket prezentálják a vezetők számára, és javaslatokat tesznek a továbblépési lehetőségekre.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2521 Szervezetirányítási elemző, szervező Üzleti-intelligencia tanácsadó
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése