Azonosító szám: SzPk-00110-16-05 3 07 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
SIEMENS 840D vezérlésű CNC gép-kezelő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
SIEMENS 840D vezérlésű CNC gép-kezelő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
szakiskolai középfokú végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 35 521 01 CNC gépkezelő vagy 34 521 03 Gépi forgácsoló
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: minimálisan 2 év fémipari területen, CNC vezérlésű szerszámgép-kezelői munkakörben eltöltött gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szakmai végzettséggel rendelkező szakember az iparban előforduló SIEMENS 840D vezérlővel felszerelt CNC eszterga- vagy marógépeket kezeli (továbbiakban CNC gép). A gyártási célnak megfelelő egyszerű CNC programot ír. A SIEMENS 840D vezérlővel ellátott CNC gépek üzemmódjait ismeri, és azokat a termelési célnak megfelelően használja. Ismeri a SIEMENS 840D vezérlővel ellátott CNC gépen használható szerszámok körét és a kiadott dokumentációnak megfelelően be tudja állítani a gépet a gyártás lefolytatására. A munkadarabot rögzíti a CNC gép munkaterében és meghatározza a munkadarab nullpontját, beírja a SIEMENS 840D vezérlővel ellátott CNC gép vezérlőjének adattárolójába. A dokumentációban meghatározott alkatrészeket a SIEMENS 840D vezérlővel ellátott CNC gépen legyártja. A gyártás során a pontosság érdekében a szerszámokat korrekciózza.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7323 Forgácsoló SIEMENS 840D vezérlésű CNC gép-kezelő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az iparban elterjedt a SIEMENS 840D vezérlővel ellátott gépek alkalmazása, mivel kifejezetten gépkezelő-barát kezelőfelülete alkalmassá teszi a gyakran változó gyártmánytípusok megmunkálásához szükséges gyors átállásra. A SIEMENS 840D vezérlők - eltérően a CNC vezérlővel ellátott szerszámgépek többségétől – általában nem G-kódos rendszerben programozhatóak, hanem a vezérlőre jellemző ShopTunr vagy ShopMill programozási rendszerben, így az általános CNC-gépkezelési gyakorlattól eltérő ismereteket igényelnek. A képzés lehetőséget nyújt arra, hogy a CNC gépkezelő szakembereket a SIEMENS 840D vezérlővel ellátott CNC gépek értő kezelésére a munkáltatók elvárásai alapján gyorsan és hatékonyan - gyakorlatorientált felkészítéssel - tovább lehessen képezni.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése