Azonosító szám: SzPk-00119-16-03 4 03 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Szociális gyakorlat vezetése a segítő szakmában dolgozó szakemberek számára
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Szociális gyakorlatvezető
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
3. Oktatás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig Szociális szolgáltatások szakmacsoport képzései: foglalkozás szervező; gerontológiai gondozó; gyermekotthoni asszisztens, kisgyermekgondozó,-nevelő; mentálhigiénés asszisztens; rehabilitációs nevelő, segítő; szociális szakgondozó; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szenvedélybeteg gondozó, pszichiátriai gondozó, kisgyermeknevelő és -gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó és szervező, családpedagógiai mentor, fogyatékossággal élők gondozója.
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: 3 vagy annál több - eltöltött - év szakmai gyakorlat a szociális intézményrendszerben.
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A szociális képzések területi szakmai gyakorlatát vezető szakember, a szakmai képzésben résztvevők gyakorlatát koordinálja saját munkahelyén, irányítja és értékeli valamint fejleszti a szakmai ismeretek minél hatékonyabb és eredményesebb alkalmazását a gyakorlatban. Munkája során folyamatosan kapcsolatot tart a képző intézménnyel, összehangolja a szakmai és képzési igényeket, koordinálja a tanuló/képzésben résztvevő tevékenységét a szakmai követelmények szerint. Vállalja a felelősséget a - munkahelyén, mint gyakorló intézményben - szervezett képzésért, elkészíti a gyakorlat dokumentációját, ütemtervét, megfogalmazza a tanulóval/képzésben részvevővel szembeni elvárásokat, előkészíti a gyakorlati tanulmányok értékelését. Munkájával elősegíti a tanuló/képzésben résztvevő szakmai önállóságának fokozatos növelését. Folyamatosan kontrollálja, illetve koordinálja a tanuló/a képzésben résztvevő feladatvégzését. Figyelembe veszi a gyakorlatot töltő tanuló/képzésben résztvevő erősségeit és fejlesztendő területeit ahhoz, hogy a vele szemben megfogalmazott szakmai elvárások ne legyenek irreálisak. Felkészíti a tanulókat/a képzésben résztvevőket a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Lehetőséget ad a tanulónak/képzésben résztvevőnek, hogy megfogalmazhassa a véleményét, gondját, problémáit majd a gyakorlat végén önértékelést végezzen illetve visszajelzést tegyen a gyakorlat vezetésére és összefoglalja észrevételeit. Részt vesz a szakmai gyakorlati vizsga előkészítésében, lebonyolításában, a tanuló/képzésben résztvevő értékelésében.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3410 oktatási asszisztens szociális gyakorlatvezető
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése