Azonosító szám: SzPk-00122-16-17 4 05 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Telefonos értékesítő
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Telefonos értékesítő
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: Felhasználói szintű informatikai ismeretek: ECDL követelménynek megfelelő Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés területén megszerzett tudás, amely konvertálható a leendő munkaadó bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetében.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Telefonos értékesítő általános feladata a meglévő és a lehetséges ügyfelek megkeresése megadott termékleírással és listával dolgozva, hogy terméket, árukat és szolgáltatásokat reklámozzon, értékesítsen. Személyre szabott ajánlatokat ismertet az ügyfelek számára, az ügyfelek igényeinek felmérését, és nem értékesítési célú hívások lebonyolítását végzi. Feljegyzéseket készít az ügyfélkövetéshez, a marketing adatbázisokat frissít az egyes ügyfelek státusának, változásainak követéséhez. Statisztikát vezet a lebonyolított hívásokról, az elért sikerekről és időszakos jelentéseket készít a telefonos értékesítési tevékenységekről és eredményekről. Munkáját bankoknál, telekommunikációs vállalatoknál, a szolgáltatás, a kereskedelem és számos vállalkozás értékesítési területén végezheti.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök Telefonos értékesítő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése