Azonosító szám: SzPk-00145-16-02 6 02 0 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Társadalmi felzárkózási tanácsadó
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Társadalmi felzárkózási tanácsadó
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
2. Szociális szolgáltatások
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: 3 év társadalmi felzárkózási vagy esélyegyenlőségi vagy szociális területen szerzett gyakorlat vagy hátrányos helyzetűek oktatásában, felnőttképzésében szerzett gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A társadalmi felzárkózási tanácsadó az európai és nemzeti stratégiákat és a strukturális alapok működési rendszerét ismerve ellenőrzi és előminősíti az operatív programokra benyújtandó pályázatok társadalmi felzárkózási irányelveknek való megfelelőségét. Hozzájárul a hatékony társadalmi felzárkózást szolgáló programok tervezéséhez és végrehajtásához. A felzárkózási szakpolitikákat és irányelveket szem előtt tartva egységes szempontok és mérési rendszerek alkalmazására képes, megoldási javaslatokat dolgoz ki a társadalmi helyzet javítását szolgáló programokban. Ennek érdekében adatokat gyűjt a hátrányos helyzetű célcsoportok problémáiról helyi és társadalmi szinten. Társadalmi felzárkózási területeken ágazatok közötti együttműködést generál.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2311 Szociálpolitikus Társadalmi felzárkózási tanácsadó
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában igényként fogalmazódik meg a mélyszegénység és a társadalmi kizáródás mérséklése, komplex és hosszú távon kiszámítható, bizonyíték alapú felzárkózási szakpolitika kialakítása. Ennek megvalósításához járul hozzá a társadalmi felzárkózási tanácsadó, mivel rendelkezik az átfogó programokhoz nélkülözhetetlen problémaorientált tervezési és értékelési ismeretekkel. Munkáját államigazgatási, közigazgatási és non-profit szférában valamint, társadalmi felzárkózási programokban részt vállaló egyházi és civil szervezeteknél végzi.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése