Azonosító szám: SzPk-00067-16-01 6 02 4 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Lovasterapeuta pszichológiai lovasterápia szakágon
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Lovasterapeuta pszichológiai lovasterápia szakágon
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
1. Egészségügy
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőoktatási intézményben megszerzett felsőfokú végzettségi szintet bizonyító oklevél
Szakmai előképzettség
szakirányú felsőfokú végzettség(ek), éspedig Pszichológia MA
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: A képzésben résztvevő nyilatkozatot tesz arról, hogy a képzés elvégzésére egészségügyileg alkalmas. Tudomása szerint nincs olyan betegsége, ami kizárná a lovaglást és akadályozná a lovas vizsgák letételében.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig: A felnőttképzésre jelentkező lovas felvételi vizsgát tesz az előkészítő osztály szintjén, melynek követelménye: A lovas tudjon a három alapjármódban, osztályban és egyénileg, biztonsággal lovagolni, ismerje a lovardai szabályokat, a lovardai alakzatokat, a patanyomfigurákat.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzést sikeresen befejező résztvevők a lovasterápia módszereinek, eszköztárának alkalmazásával, pszichológiai előképzettségüknek megfelelően segítik a különböző pszichés nehézségekkel küzdő gyermekek, fiatalok és felnőttek problémáinak feltárását, nehézségeik megoldását, konfliktusaik kezelését, ezáltal elősegítik életminőségük javulását, mentális egészségük megőrzését és integrációjukat.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2229 Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású Lovasterapeuta pszichológiai lovasterápia szakágon
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése