Azonosító szám: SzPk-00051-16-05 4 08 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-12-15
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Pneumatikusrendszer-karbantartó
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Pneumatikusrendszer-karbantartó
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség(ek), éspedig SzPk-00034-14-05 0 08 3 Pneumatikusgép-üzemeltető
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Ipari területen szerzett min. 1 év szakmai gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Pneumatikusrendszer-karbantartó végzettséggel rendelkező ismeri és érti a pneumatikus rendszerek szervizelésére, karbantartására és hatékony működtetésére vonatkozó előírásokat. Tisztában van az optimális sűrítettlevegő-előállítás,- előkészítés és -elosztás alapelveivel, illetve a rendszerelemek alul és túlméretezésének költségvonzataival, a gyakran előforduló meghibásodásokkal, a csereszabatosság kritériumaival és a veszteségek gazdasági következményeivel. Ismeri és betartja a pneumatikus rendszerek karbantartására vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat. Ismeri az energiahatékonyságra vonatkozó elvárásokat, és erre alapozva képes ellátni a léghálózatok biztonságos és gazdaságos üzemeltetését. Képes a pneumatikus rendszereken szisztematikus hibakeresést végezni és hibadiagnosztikát felállítani. A pazarlás elkerülése érdekében hatékony megelőző intézkedéseket valósít meg. Képes üzemeltetni az automatizált gépsorok szeleptechnológiáit, szelepterminálokat és tömbösített szelepeket. Nyomászónákat konfigurál és alakít ki, rendszerszemlélettel, gyakorlatiasan felügyeli a szelepsziget vezérléseket. Rendszeres állapotfelmérésekkel hozzájárul a pneumatikus rendszerek hatékony működéséhez, karbantartásuk tervezéséhez és megvalósításához, a tartalék alkatrészek racionális használatához. Bármilyen üzemelési szituációban önállóan képes kiválasztani a karbantartáshoz, a hibaforrások megszüntetéséhez szükséges csereszabatos elemeket és megoldásokat.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8211 Mechnaikaigép-összeszerelő Pneumatikusrendszer-karbantartó; pneumatikusgép-üzemeltető
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése