Azonosító szám: SzPk-00111-16-05 3 08 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Speciális fémfeldolgozó gépek napi üzembentartási karbantartója
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Speciális fémfeldolgozó gépek napi üzembentartási karbantartója
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
szakiskolai középfokú végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos, vagy 34 521 03 Gépi forgácsoló, vagy 34 521 05 Gyártósori gépbeállító, vagy 34 521 04 Ipari gépész, vagy 34 521 07 Járműipari fémalkatrész-gyártó, vagy 34 521 10 Szerszámkészítő, vagy 32 521 06 Vas- és acélfeldolgozó
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: minimálisan 1 év feldolgozógép-kezelői (törő-, zúzó-, hajlító és lyukasztógép-kezelői) munkakörben eltöltött gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Speciális fémfeldolgozó gépek napi üzembentartási karbantartója szakmai végzettséggel rendelkező törő-, zúzó-, hajlító és lyukasztó gépeket üzemeltető gépkezelők elvégzik e berendezések biztonságos üzemvitelének fenntartásához nélkülözetlen napi karbantartási feladatokat: A feldolgozó berendezést a leállítása és üzemkezdetkori beindítása előtt a biztonságos és zavarmentes működés fenntartásának szempontjai szerint szemrevételezik, az esetleges hibás működést felismerik, a hiba jellegét meghatározzák, az elhárításhoz szükséges lépéseket megteszik. A leállításhoz és beindításhoz szükséges tevékenységeket, ill. az ezt megelőző vagy követő karbantartási műveleteket az adott berendezés karbantartási utasításában rögzített protokollnak megfelelően elvégzik. Az elvégzett karbantartási tevékenységeket ill. az esetlegesen tapasztalt problémákat dokumentálják.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8151 Fémfeldolgozó gép kezelője Speciális fémfeldolgozó gépek napi üzembentartási karbantartója
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia 
A képzés munkaerő-piaci relevanciája
A speciális fémfeldolgozó berendezések: törő-, zúzó-, hajlító és lyukasztó gépek leállítása és üzemkezdetkori beindítása csak előzetes szemrevételezés, valamint a leállításhoz és beindításhoz szükséges tevékenységlista végrehajtása után történhet meg, amit az adott berendezés karbantartási utasításában rögzített protokollnak megfelelő karbantartási műveletek előznek meg, ill. követnek. A szakmai programkövetelmény alapján megvalósított képzéssel a törő-, zúzó-, hajlító és lyukasztó gépeken munkát végző gépkezelők jutnak a berendezések biztonságos üzemvitelének fenntartásához nélkülözhetetlen napi karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretekhez, így részben tehermentesíthetik a termelő cégek kifejezetten szereléssel, javítással, karbantartással foglalkozó szakembereit, ezáltal az e berendezéseket üzemeltető vállalatok hatékonyabb munkaerő-gazdálkodást valósíthatnak meg, a karbantartási erőforrás-szükséglet könnyebben optimalizálható, költségeik csökkenthetőek. A szakszerűen elvégzett végzett rendszeres napi karbantartási tevékenységgel biztosítható a gépek hosszú zavarmentes üzemeltetése; e berendezések működési élettartama, üzemeltetési és költséghatékonysága növekszik, ami szintén hozzájárulhat a működtető cégek versenyképességének fenntarthatóságához. A képzésen elsajátítottaknak köszönhetően tudatosul a szakemberekben a gépek állagmegóvására tett előfeszítések hasznossága, miközben szakmai tudatosságuk is emelkedik.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése