Azonosító szám: SzPk-00049-16-05 4 08 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-12-15
1. a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Ipari rendszertechnológia-üzemeltető
  b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Ipari rendszertechnológia-üzemeltető
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
5. Gépészet
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4. szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség(ek), éspedig SzPk-00036-14-05 0 08 3 Automatizált gyártósor kezelő
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig: Ipari területen szerzett min. 1 év szakmai gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az Ipari rendszertechnológia-üzemeltető képes a gyártórendszerek egységein beállításokat végezni, azokat működtetni, diagnosztizálni és karbantartani. Érti és alkalmazza az irányítástechnika és az elektromosság alapvető szabályait. Ismeri és betartja a gyártórendszerek működtetésére vonatkozó biztonsági előírásokat. A biztonsági kockázatok csökkentése érdekében alkalmazza a 2006/42/EG gépbiztonsági irányelvekben rögzített védőintézkedéseket. Szoftver segítségével is képes a biztonsági szintek ellenőrzésére. Használja a pneumatikus munkavégző- és vezérlőelemeket, útszelepeket, záró- és áramlásirányító-elemeket, nyomás-meghatározó elemeket és érzékelőket. A gyártórendszerek hatékony működése érdekében javaslatokat fogalmaz meg a költségkímélő megoldások használatára; a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges szenzorok kiválasztására és alkalmazására; a pneumatikus, elektromechanikus és elektromos végrehajtók kombinálására. Elvégzi a gyártórendszerek egyes elemeinek gyors és szakszerű diagnosztizálását, s elősegíti a folyamatos/leállások nélküli gyártást. Bekapcsolódik a tervszerű megelőző karbantartásba.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: FEOR száma: Foglalkozás megnevezése: A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8211 Mechanikaigép-összeszerelő Ipari rendszertechnológia-üzemeltető; Automatizált gyártósor kezelő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?


Egyéni felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "csoportos képzés" képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
A képzés "távoktatás" képzési formában megvalósítható?


Távoktatás Minimum Maximum
A képzés összóraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése